Formulier ter abonnering publicaties BIBF
Een abonnement geeft recht op 22 nummers van het tijdschrift Pacioli, evenals op de publicaties die het Instituut verzorgt. Kostprijs van dit abonnement is 250. Om zich te abonneren dient men dit bedrag te storten op rekeningnummer 068-2170777-41 met vermelding "Abonnement publicaties BIBF". Zodra we uw betaling hebben ontvangen, wordt u een factuur toegestuurd.

Levering
Vennootschap:
Ondernemingsnummer :
 
Taal :
Titre :
 
Naam:
Voornaam:
 
Straat:
Nr.:
Postcode:
Gemeente:
Land:
 
Tel.:
Fax:
GSM:
 
Emailadres:
Website:
 

Facturatie
 
Vennootschap:
Ondernemingsnummer:
 
Taal:
Titel:
 
Naam:
Voornaam:
 
Straat:
Nr.:
Postcode:
Gemeente:
Land:
 
Tel.:
Fax:
GSM:
 
Emailadres:
Website: