Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Vacatures werknemers - VD
Vacatures boekhouding

Aandacht

De inhoud van de advertenties valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van het BIBF.
In de lijst vermelden we :

  • naam en adres van de werkgever en de persoon aan wie de vacature moet gericht worden;
  • de functie waarvoor men kan solliciteren;
  • de publicatiedatum op de BIBF website - de advertentie wordt verwijderd na twee maanden of verlengd indien de functie niet werd ingevuld;
  • desgevallend de link om de volledige tekst van de aaankondiging te downloaden.


Laatst gewijzigd op 08/12/2015 10:47:56