Bedrijven in moeilijkheden

Als boekhouder / boekhouder-fiscalist is het nuttig te weten waar uw klant zich kan wenden wanneer zijn bedrijf in moeilijkheden zou geraken. In dit geval is een goed advies altijd welkom.

Brussel Hoofdstad

Centrum voor Bedrijven in moeilijkheden

De Kamer van Handel en Nijverheid te Brussel biedt via zijn Centrum voor Bedrijven in moeilijkheden gratis advies aan bedrijfsleiders van kleine bedrijven en zelfstandigen, die in de regio Brussel Hoofdstad gevestigd zijn, en die problemen ondervinden.

Wanneer u als boekhouder vaststelt dat uw cliŽnt

* zijn rekeningen moeilijk kan betalen;
* achterstand heeft bij het betalen van de sociale bijdragen;
* niet meer over de financiŽle middelen beschikt om zijn activiteiten verder te zetten;
* de balansen niet meer neerlegt;
* in een strategische impasse is geraakt;
* zijn omzetcijfer jaar na jaar ziet teruglopen;
* achter de gebeurtenissn aanloopt.

Dan is het wellicht tijd hem deskundige hulp aan te bevelen.

Het Centrum voor Bedrijven in moeilijkheden kan u hierbij gratis bijstaan om het dossier van hun client, al dan niet lid van de KHNB, te onderzoeken. Het stelt voor om :

* de boekhouder en zijn cliŽnt te ontmoeten teneinde de situatie te analyseren en te bestuderen op welke wijze de problemen kunnen opgelost worden;
* steun te verlenen bij de opmaaak van een actieplan en de uitwerking ervan;
* te bepalen met welke overheid of private organisaties contact dient opgenomen te worden;
* een gemeenschappelijk opvolging van de situatie te doen gedurende de eerste maanden na de start van het actieplan om waar nodig bij te sturen.

Contact: Centrum voor Bedrijven in moeilijkheden - Louizalaan 500, 1050 Brussel - 02.643.7848 - contact: Brigitte Remouchamps - E-mail: bremouchamps@ccib.irisnet.be