B.I.B.F.
Formulier mededeling van adreswijziging
* verplicht in te vullen
* Persoonlijke gegevens  
* Naam van het BIBF lid :
* Voornaam :
* Lidnummer BIBF :
Uw E-mail adres : Indien dit adres gewijzigd is, dan wordt u verzocht dit e-mail adres zelf te wijzigen via het alternet (toegang enkel via EID).
Op dit adres ontvangt u de BIBF newsletters of gegevens voor het Extranet.
1. Wijziging van de gegevens van het privé-adres
Dit is het adres waar u gedomicilieerd bent. Naar dit adres worden de BIBF publicaties gestuurd. Indien uw privé-adres gewijzigd is, vul dan het nieuwe adres in.
Nieuw privé-adres (straat + nr) :
Postcode nieuw privé-adres :
Gemeente nieuw privé-adres :
TEL :
GSM :
FAX :
2. Wijziging van de gegevens van uw kantooradres / hoofdvestiging
Dit is het adres van de hoofdvestiging waar u uw beroep van boekhouder (-fiscalist) uitoefent. Dit adres wordt ook op de BIBF website gepubliceerd en is het 'officiële' adres welk bepalend is voor de bevoegheid van de Uitvoerende Kamer. Vermeld in elk geval niet het adres van uw werkgever indien u de beroepactiviteit in bijberoep uitoefent.
Indien uw kantooradres gewijzigd is, vul dan het nieuwe adres in.
Indien rechtspersoon, vermeld de naam :
Nieuw kantooradres (straat + nr) :
Postcode nieuw kantooradres :
Gemeente nieuw kantooradres :
TEL :
GSM :
FAX :
3. Gegevens inzake de adreswijziging van de maatschappelijke zetel van uw boekhoudvennootschap / rechtspersoon
Indien meerdere vennootschappen / rechtspersonen van adres gewijzigd zijn, gelieve dan meerdere formulieren in te vullen. Vul eveneens het oude en nieuwe adres in van de maatschappelijke zetel. Indien kantooradres en maatschappelijk zetel dezelfde zijn, kan u natuurlijk bij nieuw adres: "zie kantooradres" invullen.
** Verplicht in te vullen bij wijziging adres vennootschap
** Naam van de rechtspersoon :
** Erkenningnummer boekhoudvennootschap bij BIBF :
** Ondernemingsnummer vennootschap :
Nieuw adres rechtspersoon (straat + nr) :
Postcode nieuwe gemeente :
Naam nieuwe gemeente :
TEL :
GSM :
FAX :