BeroepsInstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

AANVRAAG STAGEDOCUMENTEN
* verplicht in te vullen

 

Nationaal nummer of bis-nummer *
Naam kandidaat stagiair *
Voornaam *
Geslacht * Man  Vrouw
Adres
Postcode
Gemeente
Tel. *
GSM
Fax
E-mail *
Eventueel voormalig stagenummer
Ik wens stage te lopen * intern (bediende) extern (zelfstandige)

Hierbij wens ik de nodige documenten te bekomen om ingeschreven te kunnen worden op de Lijst van de stagiair boekhouders (-fiscalisten) bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Na kennisname van de voorwaarden denk ik hieraan (o.m. inzake diploma) te voldoen.

Ik verklaar hierbij tevens deze documenten ingevuld terug te bezorgen binnen de drie maanden na de verzendingsdatum.

Datum van aanvraag :