Formulier voor een aankondiging Samenwerking/Overname op de website van het BIBF
* Verplicht in te vullen
* Naam van de persoon die de aankondiging plaatst:
* Voornaam
Naam onderneming :
* Ondernemingsnummer :
* Erkenningsnummer BIBF :
* Straat en nr:
* Postcode:
* Gemeente:
* TEL of GSM:
FAX:
* Uw E-mail adres:
URL-adres van uw website (indien van toepassing):
Bericht voor publicatie op website BIBF
* Uw tekst
* Vermeld "zie e-mail" wanneer U een klaargemaakt document toestuurt:
* Ik verklaar dat deze aanbieding oprecht en correct is (vermeld "JA"):
Datum van de aanvraag:
 

* verplicht in te vullen