16/12/2019
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
BIBF gesloten tijdens de feestdagen

Het Instituut zal gesloten zijn van dinsdag 24 december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020. Wij wensen alle leden en stagiairs een goed jaareinde en het allerbeste op persoonlijk en professioneel vlak voor het nieuwe jaar!

BNI-aangifte Ė uitstel

Door een aantal problemen bij de registratie van hun klanten krijgen de mandatarissen extra tijd tot en met 23 december 2019 voor het indienen van de aangifte in de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen).

FOD FinanciŽn stuurt belastingberekeningen digitaal via eBox

Sinds 1 oktober verstuurt de FOD FinanciŽn de aanslagbiljetten in de personenbelasting via eBox. eBox is de digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus van iedere burger, waar de overheid documenten digitaal naartoe stuurt. Wie zijn aanslagbiljet digitaal wil ontvangen, moet zijn eBox activeren. De FOD FinanciŽn stuurde gisteren 972.000 e-mails om burgers dat te laten doen.

De eBox werd in het leven geroepen in het kader van de digitale transformatie van de overheid. Ze moet de overheid helpen niet enkel papier uit te sparen, maar vooral digitaal en klantgerichter worden. De verzending via eBox vervangt de verzending via brief en heeft dezelfde juridische waarde. De eBox wordt door steeds meer overheidsorganisaties gebruikt om officiŽle documenten digitaal te versturen.

De komende jaren zullen stapsgewijs meer documenten van de FOD FinanciŽn en andere overheidsinstellingen digitaal beschikbaar worden via eBox. Wie al gebruik maakt van een platform zoals Doccle, bpost bank of TrustO, kan bovendien zijn of haar eBox hieraan koppelen.

Alle belastingberekeningen opgemaakt vanaf 1 oktober, stuurt de FOD FinanciŽn via eBox aan de burgers die hun eBox hebben geactiveerd. De belastingberekeningen die begin oktober worden verstuurd en opgemaakt zijn eind september stuurt de FOD FinanciŽn wel nog op papier, ook al werd de eBox geactiveerd.

Partners die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, moeten beiden hun eBox activeren.

De melding via eBox vervangt de verzending van de belastingberekening via Zoomit. De belastingberekeningen worden dus niet meer ter beschikking gesteld via Zoomit. Wie moet betalen, kan dat rechtstreeks via MyMinfin, het online fiscaal dossier. Wie de eBox niet activeert, krijgt alle documenten verder per brief. Zie ook https://myebox.be/nl.

van betalingen in Euro

Sedert 1 december 2019 is elke onderneming verplicht de afrondingsregeling toe te passen op cash-betalingen. De aanpassing van deze afrondingsregeling voor dergelijke betalingen heeft aanleiding gegeven tot het nieuwe ontwerpadvies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen getiteld "Afronding van betalingen in euro". Het betreft een actualisatie van CBN-advies 2014/9. Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie. Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies. Link naar het ontwerpadvies.

Kruispuntbank: overdracht ondernemingsnummer

Sinds 11 februari 2019 kan het ondernemingsnummer van een onderneming overgedragen worden aan een andere onderneming. Die overdracht is echter alleen onder specifieke voorwaarden mogelijk. Deze verandering werd doorgevoerd op 29 november 2019.Omdat ondernemingsnummers overgedragen kunnen worden, is het vanaf nu mogelijk dat een onderneming gedurende haar levensloop verschillende ondernemingsnummers heeft. Het is wel zo dat elke onderneming niet meer dan ťťn ondernemingsnummer tegelijkertijd kan hebben. Omgekeerd kan hetzelfde ondernemingsnummer aan verschillende ondernemingen gelinkt zijn, maar niet tegelijkertijd.

Voor meer info over de overdracht van het ondernemingsnummer kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer