06/12/2016
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
Ledenbijdrage, verzekering BA , permanente vorming en publicaties 2017

Zoals de voorgaande jaren , zal ook in 2017 de ledenbijdrage gelijktijdig geÔnd worden met de verzekeringspremie van de collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (verzekeringsmaatschappij Allianz NV - verzekeringsmakelaar Marsh NV). Dit zal gebeuren in de loop van februari 2017. De dekking van de BA verzekering vangt evenwel aan vanaf 1 januari 2017. De leden die zich via een andere maatschappij hebben verzekerd, en ons hiervan een attest hebben overgemaakt, betalen hun premie rechtstreeks aan de verzekeraar van hun keuze. Klik hier voor verder informatie.

Seminaries leden 2017

Door op deze link te klikken vindt u het volledige programma van de door het BIBF georganiseerde seminaries voor de leden in 2017.

Inschrijven kan vanaf nu !!!

Seminaries stagiairs 2017

Door op deze linkte klikken vindt u het volledige programma van de verplichte seminaries voor de BIBF stagiairs.

RevalorisatiecoŽfficient kadastrale inkomens 2016 (AJ 2017)

Bij KB van 17 november 2016 werd de revalorisatiecoŽfficient voor de kadastrale inkomens van het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016 ) vastgelegd. Hetbedraagt 4,31 (vorig jaar 4,23)

Bron : BS van 29 november 2016 Ė pag. 78575)

IT-onderhoud van e-services FOD FinanciŽn

  • Tax-on-web zal niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 9 december 19 uur tot zondag 11 december middernacht
  • De andere e-services (Intervat, MyMinfin ...) zullen niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 10 december 7 uur tot zondag 11 december middernacht.

U vindt dit bericht ook terug op de website van de FOD FinanciŽn via deze link.

Aangifte niet-inwoners Ė verlenging van de indieningstermijn tot en met 20 december 2016

Bent u een niet-inwoner? U hebt nog tot en met 20 december 2016 om uw aangifte (op papier of viaTOW)in te dienen.

Factuurfraude

Let op het rekeningnummer

Jaarlijks zijn honderden bedrijven en consumenten slachtoffer van factuurfraude, vaak voor zeer grote bedragen. Bij deze fraude vervalsen oplichters het rekeningnummer op een factuur en betaalt de klant, zonder het te beseffen, de oplichters. Daarom lanceerde de overheid, samen met ondernemers- en consumentenverenigingen en bpost, op 26 oktober een preventiecampagne. Doel: consumenten en ondernemingen tips aanreiken om niet in de val te lopen.

Meer weten : http://economie.fgov.be/factuurfraude/

Alles wat u wil weten over overlaten, overnemen of beŽindigingvan uw zaak!

De overdracht en opvolging van een zaak brengt een breed spectrum van problemen met zich. Voor vele ondernemers is het een zware klip. Het is dan ook noodzakelijk om op tijd na te denken over de overdracht, opvolging of beŽindiging van uw zaak.

Dit standaardwerk over bedrijfsoverdracht bundelt in heldere en toegankelijke taal alle relevante informatie die u als zaakvoerder nodig heeft om een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst van uw zaak of praktijk. De uitgave (ca. 280 blz.) biedt een antwoord op de meest gestelde vragen van financiŽle, fiscale ,juridische, economische en administratieve aard. En dit zowel voor de handelszaak als de vennootschap. Een nuttig werkinstrument voor eenieder die betrokken is bij het overnemen of overlaten van een bedrijf. Voordeelactieprijs:leden BIBF genieten een reductie van 30 % op de normale verkooprijs. U betaalt slechts 24,50 euro in plaats van 34,95 euro (verzendkosten inbegrepen!).

Bestellen kanonline via http://www.integraalvzw.be/ of stuur een mail naar info@integraalvzw.be

Fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding - Addendum *

De helft van de mobiliteitsvergoeding die door een vennootschap wordt betaald, wordt geacht overeen te stemmen met een terugbetaling aan de werknemer van verplaatsingskosten eigen aan de werkgever.
Artikel 198bis van het WIB 92 voorziet een tarief van aftrekbaarheid in de VenB in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig. De administratie kan aanvaarden dat het bedoelde tarief van aftrekbaarheid zoals voordien 75 % bedraagt.

De vennootschap beschikt steeds over de mogelijkheid om aan te tonen dat dit tarief hoger is.
Slechts indien de werknemer de verplaatsingen op eigen kosten doet met een ander vervoermiddel, mag de werkgever het gedeelte van de vergoeding dat met de terugbetaling van die kosten overeenstemt, volledig als beroepskost in mindering brengen. Meer details
hier.

GKS in de horecasector uitgesloten van forfaitaire regeling inzake inkomstenbelastingen

Belastingplichtigen die gehouden zijn tot het uitreiken van een kasticket van een geregistreerde kassa of die vrijwillig het geregistreerde kassasysteem (GKS) gebruiken in de horecasector kunnen vanaf 1 januari 2017 niet meer genieten van de forfaitaire regeling inzake btw (zie btw-beslissing nr. E.T.131.030 van 10.11.2016).

Voormelde belastingplichtigen kunnen vanaf 1 januari 2017 ook niet langer genieten van de forfaitaire grondslagen van aanslag inzake inkomstenbelastingen.

Bron : Circulaire AAFisc Nr. 39/2016 (nr. Ci.708.300) dd. 28 november 2016.

Toepassing mandaten: nieuwe versie vanaf 17 november 2016

Op donderdag 17 november 2016 ging een nieuwe versie van de toepassing Mandaten online.

Omdat deze toepassing voortaan geÔntegreerd is in CSAM, de toegangspoort tot de overheidsdiensten, staken wij ze in een nieuw kleedje.

Bovendien zal ook de gebruiksvriendelijkheid toenemen door:

-nieuwe meldingen;

-stabiliere functionaliteiten.

Link via https://www.csam.be/

Geen forfaitaire regeling voor GKS vanaf 1 januari 2017 *

De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die cateringdiensten verricht, zijn gehouden aan de klant het kasticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken voor het verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, met inbegrip van alle verkopen van spijzen en dranken, wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro.

De belastingplichtigen die gehouden zijn een kasticket van een geregistreerd kassasysteem uit te reiken, worden met ingang van 1 januari 2017 voor hun gehele activiteit uitgesloten van de forfaitaire regeling. Dit is eveneens het geval wanneer zij vrijwillig een geregistreerd kassasysteem gebruiken.
De sectoren die de forfaitaire regeling kunnen verliezen ingevolge de verplichting om over een geregistreerd kassasysteem te beschikken zijn: consumptie-ijsbereiders, frituurexploitanten, cafťhouders en kleine cafťhouders, slagers en spekslagers, bakkers en brood- en banketbakkers.

Bron: Beslissing Btw nr. E.T.131.030 dd. 10 november 2016.


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer