13/12/2017
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
BIBF NIEUWSBRIEF
Berichten van de FOD FinanciŽn

Vandaag verstuurt de FOD FinanciŽn een mail naar zoín 35.000 schuldenaars, mandatarissen of erkende organisaties die in 2017 fiscale fiches hebben ingediend via Belcotax-on-web. Daarmee informeert de FOD hen over de planning voor het inkomstenjaar 2017 en zetten ze enkele aandachtspunten extra in de kijker. Als belangrijke partner houdt de fiscus eraan u hiervan uitdrukkelijk op de hoogte te brengen. Heel wat BIBF leden zullen immers ook een dergelijke mail ontvangen. Hieronder vindt U deze informatie.

Belcotax-on-web inkomsten 2017 Ė volgende stappen en aandachtspunten

U hebt via Belcotax-on-web als mandataris, schuldenaar of erkende organisatie fiches 281 of attesten ingediend voor inkomsten uit 2016.

We wensen u op de hoogte te brengen van de volgende stappen die u moet nemen en van de aandachtspunten voor het indienen van de fiches en de attesten voor de inkomsten uit 2017.

Brochure en XSD-bestand

De brochure en het bestand Belcotax-XSDvoor de inkomsten 2017 zijn beschikbaar op de website van Belcotax-on-web.

Paragraaf 1.2 van de brochure vermeldt de wijzigingen in de fiches 281.

Paragraaf 1.5 behandelt verschillende aandachtspunten. Neem daarvan aandachtig kennis om te vermijden dat uw bestanden worden verworpen.

Validatiemodule

De validatiemodule van de XML-bestanden zal beschikbaar zijn in de week van 15 januari 2018 en zal worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web.

Openstelling van de toepassing

De werkelijke openstelling van de toepassing voor de inkomsten van 2017 zal begin februari 2018 worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web.

Indieningstermijn voor de fiches en de attesten

De fiches 281.10 tot 281.40 en de attesten 281.60, 281.61, 281.62, 281.71 (giften) moeten voor 1 maart 2018 naar ons worden gestuurd. De fiches 281.50 en 281.93 moeten we ten laatste ontvangen voor 30 juni 2018. Als er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor u die indieningstermijnen niet kunt naleven, moet u ons daarvan op de hoogte brengen via belcotax@minfin.fed.be, met vermelding van de reden van de vertraging, de schuldenaar (KBO-nummer + naam), het soort fiches, het aantal fiches en de gevraagde termijn (maximum ťťn maand).

Niet-naleving van de richtlijnen

Het niet naleven van de richtlijnen en in het bijzonder het niet tijdig indienen, kan met een boete worden bestraft.

Btw - Extra tolerantie ten gevolge van onbeschikbaarheid Intervat van 9-12 november 2017

Ten gevolge van een verlengde onbeschikbaarheid van de toepassing Intervat wegens technische redenen, hebben een aantal belastingplichtigen hun aangiften niet kunnen indienen via de verplichte elektronische weg tussen 9 en 12 november 2017. Hoewel de wettelijke indieningstermijn voor de aangiften van de maand september 2017 - 3e kwartaal 2017 de 20ste oktober verlopen was, zal er een extra tolerantie worden voorzien voor diegenen die onmiddellijk na het opnieuw in werking treden van de toepassing Intervat de aangifte vooralsnog hebben ingediend.

De eventuele nadelige gevolgen van boeten wegens laattijdigheid die automatisch zouden worden gegenereerd door het systeem, zullen voor deze belastingplichtigen tegen het einde van het jaar spontaan worden rechtgezet door de administratie.

BTW: decembervoorschot

Btw-belastingplichtigen moeten ten laatste op 22 december 2017 een voorschot betalen op de btw voor hun verrichtingen van het vierde kwartaal 2017 (kwartaalindieners) of van de maand december 2017 (maandindieners).

Er werd hierover concrete informatie gepubliceerd op de website van de FOD FinanciŽn.

GDPR: instituten werken aan praktische handleiding

Mede door de persaandacht en de verschillende "consultants" die zich profileren over dit onderwerp, ontvingen we meerdere vragen van onze leden en stagiairs betreffende de EU verordening inzake GDPR die in mei 2018 van kracht wordt. De drie instituten van de economische beroepen organiseerden hierover reeds een seminarie op het FFF.

Momenteel werken de drie instituten aan een gemeenschappelijke praktische handleiding die de boekhoudkantoren kan helpen om deze regels te implementeren. Wij houden U op de hoogte.

StartMyBusiness: je eigen bedrijf starten op www.notaris.be.

StartMyBusiness is een tool beschikbaar op www.notaris.be waarmee elke toekomstige ondernemer online de eerste stap kan zetten om zijn eigen bedrijf op te starten. Het is een eenvoudige, snelle en veilige manier om de noodzakelijke administratie in orde te brengen. En dat alles online, kwestie van onnodige verplaatsingen te vermijden.

StartMyBusiness is ontstaan als gevolg van een dubbele vaststelling: de behoefte aan administratieve vereenvoudiging voor burgers en ondernemingen die geconfronteerd worden met procedures die uit een ander tijdperk lijken te stammen en de bekommernis om in te spelen op de Ďfast consumingí gewoonten van een nieuwe generatie die opgroeit in een digitale wereld waar alles vlot toegankelijk is.

StartMyBusiness speelt in op een vraag van ondernemers: vlot aan de slag kunnen gaan.

Ondernemers of hun vertegenwoordigers kunnen naar StartMyBusiness surfen op www.notaris.be, door op het tabblad ĎOndernemení te klikken.

(https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/startmybusiness)

Zo krijgen ze toegang tot het platform waar ze een reeks vereiste velden invullen. Inclusief de gegevens van hun boekhouder, accountant of revisor die een kopie zal ontvangen van de ingevoerde data. Ook het notariskantoor zal deze ontvangen en de ondernemer verder begeleiden bij de oprichting van het bedrijf. Dit alles op een beveiligde manier, in alle vertrouwen en met respect voor de privacy.

Via StartMyBusiness wint iedereen tijd: ondernemers, cijferberoepen en notarissen.

BIBF gesloten tijdens de feestdagen

Het Instituut zal gesloten zijn van dinsdag 26 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018. Wij wensen alle leden en stagiairs een goed jaareinde en het allerbeste op persoonlijk en professioneel vlak voor het nieuwe jaar!

EnquÍte Arteveldehogeschool : werkplekleren

Vanaf 1 september 2019 zullen alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) niet meer georganiseerd worden door de centra voor volwassenonderwijs, maar door de hogescholen. In deze nieuwe graduaatsopleidingen krijgt werkplekleren een belangrijke plaats waarbij studenten algemene en beroepscompetenties zullen aanleren in een reŽle werksituatie.

Opleidingen zoals verpleegkunde en maatschappelijk werk hebben een jarenlange traditie van werkplekleren. Voor de opleidingen binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde staat werkplekleren nog in de kinderschoenen. De Arteveldehogeschool wenst beroep te doen op uwexpertisemet als doel de haalbaarheid van het werkpleklerenen demate van samenwerking met het werkveld voor deze opleidingen in kaart te brengen.

Klik op onderstaande link om naar de enquÍte te gaan. Het invullen duurt maximum 10 minuten!

http://limesurvey.arteveldehs.be/index.php/923122?lang=nl


* Deze berichten mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik door BIBF-leden en -stagiairs,
mogen niet gereproduceerd worden en zijn beschermd door de intellectuele rechten van Kluwer