Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Disclaimer

Het BIBF beoogt met deze website het publiek en de leden van het Instituut beter te informeren op het
vlak van de boekhouding in het algemeen en over de door het Instituut genomen initiatieven in het bijzonder. Sommige delen van de site zijn enkel toegankelijk voor personen die over een speciaal paswoord beschikken.

Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien het BIBF geÔnformeerd wordt over onjuistheden, zal het deze trachten te verbeteren. Het BIBF kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

  • uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of
    entiteit gericht;
  • niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • soms gekoppeld aan externe sites waarover het BIBF geen zeggenschap heeft en waarvoor het
    geen verantwoordelijkheid draagt;

geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor
geŽigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een
exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige
gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreŽerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de aangeboden website geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beÔnvloed. Het BIBF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid beoogt het BIBF niet zijn aansprakelijkheid te beperken
waar het in strijd zou zijn met de wet

Auteursrechtaanduiding

De reproductie of het gebruik van teksten, artikelen, beelden, multimedia-informatie, broncodes of elk ander document op deze website vereist steeds de voorafgaande toestemming.


Laatst gewijzigd op 21/12/2012 14:53:29
Navigatie
  • TERUG