Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
ITAA publiceert brochure om leden te helpen in coronatijd

Beste confraters

In deze actuele crisistijden zonder voorgaande, richt wij ons – namens de Raad van ITAA – tot jullie allemaal.

De impact van de coranacrisis treft onze economie in haar hart. De ondernemingen die wij dagelijks met raad en daad bijstaan, ondergaan een zware slag voor hun activiteit. Zeker vandaag, in deze moeilijke periode, kanaliseren wij al onze energie naar deze ondernemingen, de bedrijfsleiding en hun personeel. Deze begeleiding, die volledig in lijn is met het maatschappelijk belang dat we samen dienen, is vandaag des te meer essentieel voor die ondernemers en hun werknemers. We willen jullie hiervoor allen danken en wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode. Wij, belastingadviseurs en accountants, zijn er voor de ondernemingen, de bedrijfsleiders, de werknemers en de economie en deze kunnen dan ook in volle vertrouwen in deze moeilijke tijden een beroep blijven doen op onze enthousiaste inzet en onze expertise.

Het Instituut zal er alles aan doen om jullie te helpen deze ondernemingen optimaal bij te staan. Zo zijn we hard aan het werk om alle (steun-)maatregelen samen te vatten in een dossier ten dienste van uw kantoor en van uw cliënten. Alle maatregelen zullen we steeds actueel houden, beschikbaar stellen voor jullie diensten en regelmatig updaten, zodat jullie steeds met een gerust hart de laatste adviezen en steunmaatregelen kunnen overmaken aan uw cliënteel. Hierbij zullen we zowel de federale als regionale overheden opnemen. Dit op het vlak van alle materies (fiscaal, sociaal, subsidies enz.).

Je zal binnenkort het document dat in de bijlage van dit FLASH-bericht eveneens kunnen raadplegen op onze website www.itaa.be.

Jullie kunnen hierbij ook jullie steentje bijdragen door iedere bijkomende of ontbrekende info te melden aan servicedesk@itaa.be. Zo maken we samen een nuttig en werkbaar instrument voor alle confraters, ten dienste van de ondernemingen.

Deze uitzonderlijke omstandigheden nopen ertoe dat ieder kantoor flexibel moet zijn en zijn organisatie moet aanpassen. Zorgen dat er vlot en goed op afstand kan samengewerkt worden met de medewerkers en de cliënten. Het is goed mogelijk dat de maatregelen in het kader van de coronacrisis nog verstrengd zullen worden. Wees dus voorbereid.

Maar ook van de overheid mag flexibiliteit verwacht worden. Vandaar dat we proactief in overleg zijn gegaan met het kabinet van de minister voor Financiën met het oog op een uitzonderlijke verlenging van de indieningsdata We leven immers in bijzondere tijden en solidariteit mag ook van deze kant verwacht worden. We blijven dagelijks met hen in overleg en rekenen op hun steun en begrip voor onze kantoren en de ondernemingen.

Ten slotte zullen we jullie op de hoogte houden van de maatregelen die het uitvoerend comité en de Raad van het Instituut zal nemen, onder andere in het kader van zijn eigen organisatie. Ook wij willen flexibel zijn om jullie te ondersteunen in jullie verplichtingen ten aanzien van het Instituut. Bijzondere tijden vragen ook bijzondere maatregelen. We denken hierbij aan het toestaan van bijzondere faciliteiten voor afstandsopleidingen e.d. in het kader van de permanente vorming. Ook hier komen we snel op terug.

Samenvattend kunnen we stellen dat het Instituut jullie wil ondersteunen waar het mogelijk is. We danken jullie voor jullie inzet voor de ondernemers en de economie. Voor jullie solidariteit met de ondernemers die vandaag alle steun nodig hebben. En weet dat ook jij een ondernemer bent.

Samen dragen we zorg voor elkaar!

Hou het gezond,

Frédéric Delrue,
Ondervoorzitter ITAA

Bart Van Coile
Voorzitter ITAA


Laatst gewijzigd op 18/03/2020 14:41:42
Navigatie
  • TERUG