Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
BeExcellent een gratis online platform voor alle ITAA leden en stagiairs - Registreer U nu !

Geachte confraters,

De Raad van het ITAA heeft beslist om alle leden en stagiairs van het ITAA gratis toegang te geven tot het online platform inzake kantoororganisatie "BeExcellent".

Het ITAA zal bovendien meer en meer tools en publicaties ter beschikking stellen via dit platform. U heeft er dus alle belang bij om U te registreren zodat uw kantoor toegang krijgt tot dit platform.

Het IAB, dat deze tool al ter beschikking stelde aan haar leden en stagiairs heeft al heel wat richtlijnen, handleidingen, modellen en documentatie opgesteld naar aanleiding van de evolutie binnen het beroep en dit met de bedoeling om de leden te helpen en te begeleiden. Ook de BIBF leden en stagiairs krijgen nu gratis toegang!Specifieke info voor deze leden en stagiairs zal toegevoegd worden voor zover deze verschillend is.

Dit systeem werd speciaal ontwikkeld door Scienta voor het produceren en publiceren van handleidingen op een praktische en toegankelijke manier.

De voordelen van het systeem zijn talrijk, maar de kracht van de software - die overigens geen bijkomende installatie vraagt enkel een toegang tot het internet via een gepersonaliseerde webpagina - is de mogelijkheid om met twee verschillende versies naast elkaar te kunnen werken: die van het Instituut en de versie die het kantoor heeft gemaakt door zelf tekst toe te voegen of te schrappen.

Nadat uw kantoor toegang heeft verkregen tot BeExcellent, hoeft u zich niet meer af te vragen of er een wijziging is geweest die u nog niet had opgemerkt. Door een bericht wordt uw kantoor op de hoogte gebracht van een aanpassing in één van de documenten. Dit kan gaan om een wijziging, schrapping of toevoeging in de handleiding, maar ook in de opdrachtbrief, een checklist of een bijlage. De beslissing is dan aan u om die aanpassing te accepteren of naast u neer te leggen. Daarnaast kunt u steeds vergelijken met de vorige versie en ziet u ook welke delen van de documenten door u al gelezen zijn en welke nog niet.

Teneinde de kwaliteit van die documenten te kunnen optimaliseren, zal het Instituut alle nodige middelen inzetten om de bestaande documenten te updaten en ook nieuwe tools te ontwikkelen.

Het grote voordeel is dat u niet meer op de website moet gaan zoeken naar de verschillende documenten zoals de handleidingen, de beslissingsbomen inzake anti-witwas, de verschillende normen... U hoeft slechts in te loggen in uw persoonlijke portaal dat gelinkt is aan uw kantoor en daarin kunt u alle documentatie van het Instituut terugvinden op een zeer gestructureerde manier. Daarnaast biedt dit systeem ook de mogelijkheid om de handleidingen, modellen en andere tools aan te passen aan uw eigen kantoor door tekst te deleten of toe te voegen en die vervolgens op te slaan in uw eigen portaal. Zo beschikt u steeds over de twee versies naast elkaar, die van het Instituut en die van uw eigen kantoor.

Een bijkomend voordeel is dat u dankzij een zoekfunctie alles vlot kunt terugvinden wat u nodig heeft.

Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan het informeren en begeleiden van de leden. Naast een praktische handleiding en de servicedesk die u helpt bij vragen, worden er ook regelmatig workshops BeExcellent georganiseerd.

Wat is BeExcellent?: een overzicht

'BeExcellent' is de onlineomgeving die beschikbaar is via de domeinnaam https://beexcellent.be Elk kantoor krijgt een eigen unieke BeExcellent-omgeving die toegankelijk is via een eigen gepersonaliseerde en beveiligde URL.

Hieronder vindt u een overzicht van alle functionaliteiten van BeExcellent.be:

- Duidelijke structuur

- Eén centrale versie van de handleidingen en andere tools

- Niet lang zoeken op de website

- Exporteren naar pdf

- Zoekfunctie

- Gemakkelijk wijzigen

- Verschillende versies naast elkaar

- Visuele weergave van processen door middel van stroomdiagrammen, met koppelingen naar beschrijvingen in de handleiding

Hoe krijg ik toegang?

Elk kantoor heeft recht op een eigen URL. Een kantoor kan bestaan uit meerdere externe ITAA leden, stagiairs en kantoormedewerkers.

Extern lid

Een extern lid kan de toegang aanvragen voor het kantoor. Vul dit elektronisch formulier in. De aanvraag zal door de servicedesk behandeld worden en doorgestuurd worden naar Scienta. De behandeling van uw aanvraag kan een aantal werkdagen duren. U krijgt een mail zodra uw registratielink bekend is.

Intern lid

Indien het kantoor waarvoor u werkt al een BeExcellent omgeving heeft, kan de BeExcellent-beheerder u toegang geven tot de applicatie.

Indien u intern werkt voor een kantoor dat geen lid is van het instituut, kunnen we u toegang geven tot de BeExcellent omgeving voor members in Business. Contacteer de service desk, servicedesk@itaa.be, om uw inloggegevens te bekomen.

Stagiair

Indien het kantoor waarvoor u werkt al een BeExcellent omgeving heeft, kan de BeExcellent-beheerder u toegang geven tot de applicatie.

Als stagiair kan u ook toegang aanvragen op eigen naam om de documenten te kunnen raadplegen. Contacteer de service desk, servicedesk@itaa.be, om uw inloggegevens te bekomen.

Bescherming van uw gegevens

De gegevens die u invult worden, in afwachting van de formele oprichting van het ITAA, door het IAB verwerkt om U toegang te geven tot BeExcellent. De gegevens worden enkel doorgegeven aan Scienta om u toegang te geven. Zij worden op geen enkele andere manier gebruikt of doorgegeven aan derden. Klik hier om de algemene privacyverklaring van het IAB te raadplegen.

Het IAB heeft geen inzage in de BeExcellent-omgeving van de kantoren (eigen url-omgeving). De gegevens die door het IAB worden doorgegeven aan Scienta worden door Scienta enkel gebruikt om de URL voor uw kantoor aan te maken in de juiste taalrol. Klik hier om de algemene privacyverklaring van Scienta te raadplegen voor bijkomende informatie.

Gratis

De toegang tot BeExcellent is gratis. Deze toegang heeft 1 beheerder die alle mails ontvangt. De beheerder kan toegang geven aan 7 gebruikers binnen het kantoor. Het is mogelijk om 10 nieuwe eigen artikelen toe te voegen en 10 eigen bestanden (Excel,word, Powerpointpresentaties, JPEG.) te uploaden.

Er bestaat ook een premiumversie van Scienta met uitgebreide functionaliteiten die betalend is aan de leverancier Scienta.

Servicedesk

Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar servicedesk@itaa.be.

Met vriendelijke groeten,

Frédéric Delrue, Ondervoorzitter ITAA & Bart Van Coile, Voorzitter ITAA


Laatst gewijzigd op 27/01/2020 15:20:47