Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Verzekering collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid externe BIBF/ITAA leden en stagiairs: U dient te reageren voor 15/02/2020

Naar aanleiding van de fusie van het IAB en het BIBF met als doel beiden te verenigen in één nieuw instituut, het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (IBA/ITAA),werden de verzekeringsprogramma’s die de BA beroepsaansprakelijkheid dekken van onze respectievelijke leden beëindigd.

De verdediging van de belangen van onze leden indachtig, hebben we onze partnermakelaars MARSH en WILLEMOT gemandateerd om de markt te raadplegen en een polis te onderhandelen die de belangen van onze leden verenigt en een optimalisatie van de dekking, die voldoet aan hun behoeften,combineert met een concurrentiële tariefstructuur.

Wij hebben het genoegen u de totstandkoming van een nieuwe collectieve polis aan te kondigen die in werking treedt op 31/12/2019. Deze polis garandeert enerzijds de continuïteit van de dekking voor de huidige aangesloten leden en anderzijds de gelijkschakeling van de dekkingsvoorwaarden voor alle leden van ons nieuwe instituut.

Teneinde u toe te laten in alle rust de nieuwe polis met de aangepaste voorwaarden te onderschrijven, hebben wij van de verzekeraars de garantie gekregen dat zij de dekking van al onze leden, die reeds op de huidige collectieve polissen hebben ingetekend, tot 15 februari 2020 zullen handhaven.

WAT MOET U CONCREET DOEN?

VOOR DE EXTERNE LEDEN EN STAGIAIRS VAN HET BIBF


> U bent reeds toegetreden tot de collectieve polis?

Het beheer van de nieuwe collectieve polis, inclusief schadebeheer en premieafrekening, wordt vanaf heden verdeeld over 2 makelaars:

  • Voor de Nederlandstalige leden en stagiairs van het BIBF: is Willemot NV, Coupure rechts 228 te 9000 Gent aangesteld als makelaar – itaa@willemot.be
  • Voor de Franstalige leden en stagiairs van het IPCF: is MARSH SA, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel, aangesteld als makelaar – ice-iba@marsh.com (binnenkort itaa@marsh.com)

Voortaan wordt uw premie geïnd door de partnermakelaar tot wie u zich richt, volgens uw taalregime en niet langer door het Instituut.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (met inbegrip van privacyreglement) zal het BIBF uw gegevens niet overmaken aan de makelaars. Wij nodigen u dan ook uit om deze makelaars zelf actief te benaderen.

Om toe te treden tot de nieuwe collectieve polis dient u het toetredingsformulier te downloaden op de site van Willemot . U dient dit toetredingsformulier voor 15/02/2020 aan te vullen en ondertekend terug te mailen naar ITAA@willemot.be.

De makelaar zal U een premie-invordering overmaken en na betaling tevens een
verzekeringsattest versturen.

Alle informatie betreffende deze nieuwe polis vindt U via deze link. Een samenvatting van de dekkingen, de vrijstelling en de premieberekening vindt U hier terug

BELANGRIJK – AANGIFTE “SCHADE / GEKEND VERLEDEN”

Vergeet desgevallend ook niet zo snel mogelijk (en uiterlijk vóór 15 februari 2020) aangifte te doen van alle schade-eisen alsook alle door u gekende feiten, daden of omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot een latere schade-eis door een derde. Alle aangiften moeten binnen deze termijn per mail verstuurd worden naar volgende mailadres:

Aubert.leloup@marsh.com ter attentie van Aubert Leloup - T +32 2 674 91 49

Enkel met de ontvangen aangiftes kan rekening gehouden worden.

> U wenst als extern lid of stagiair toe te treden tot de collectieve polis?

Om toe te treden tot de nieuwe collectieve polis dient u het toetredingsformulier te downloaden op de site van Willemot (www.ITAAwillemot1841.be). U dient dit toetredingsformulier aan te vullen en ondertekend terug te mailen naar ITAA@willemot.be.

De makelaar zal U een premie-invordering overmaken en na betaling tevens een
verzekeringsattest versturen.

Dit programma staat uiteraard open voor alle leden en stagiairs van ons nieuwe instituut (behalve voor beroepsbeoefenaars van de groepen PWC, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, BDO International, Paardekoper & Hofmann en Ernst & Young).

Alle informatie betreffende deze nieuwe polis vindt U via deze link. Een samenvatting van de dekkingen, de vrijstelling en de premieberekening vindt U hier terug

BELANGRIJK – AANGIFTE “SCHADE / GEKEND VERLEDEN”

Indien u reeds verzekerd bent, vergeet niet zo snel mogelijk (en uiterlijk vóór 15 februari 2020) aangifte te doen aan de verzekeraars van uw huidige polis alle schade-eisen alsook alle door u gekende feiten, daden of omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot een latere schade-eis door een derde.

OPMERKING

U kunt een link naar de aangepaste algemene voorwaarden alsook een verklarende nota die de waarborgen samenvat en een FAQ terugvinden via deze link .

>Contactpersoon Willemot voor al uw vragen:

Volgende persoon kunt u hiervoor contacteren :

Koen Dewaele

Account Manager Affinity

ITAA@willemot.be

Tel: 09 265 08 25

Telefonisch bereikbaar van 9u-12u en 14u-16u

AANVERWANTE POLISSEN

De aansluiting tot deze nieuwe collectieve polis geeft u ook recht op gunstige voorwaarden van de aanverwante dekkingen (Cyber, R.C. Beheerders, Alle Risico's Fiduciaire , enz..).

Alle nuttige informatie hierover is ook te vinden op de website van onze partnermakelaar WILLEMOT: www.ITAAwillemot1841.be.


Laatst gewijzigd op 20/01/2020 15:59:11
Navigatie
  • TERUG