Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Uitstel van de verplichting tot elektronische indiening van 604A/B/C

De FOD Financiën heeft de ambitie om het gebruik van papieren formulieren aanzienlijk te verminderen en haar digitale dienstverlening verder te ontwikkelen. Daarom zullen de btw-belastingplichtigen en hun vertegenwoordigers binnenkort de aangiften van de aanvang (604A), de wijziging (604B) en de beëindiging van de activiteit (604C) elektronisch moeten indienen.

Koninklijk besluit nr. 10 (gewijzigd op 28.06.2019) kondigt aan dat we u vanaf 1 januari 2020 een toepassing ter beschikking zullen stellen. De toepassing zal echter niet voor 1 mei 2020 beschikbaar zijn omdat we momenteel de inhoud ervan herzien om die voor iedereen begrijpelijk te maken en aan te passen aan het ‘only once’-principe. We zullen u later over de exacte datum informeren. Uiteraard aanvaarden we nog papieren formulieren 604A/B/C zolang de toepassing niet online is (zie circulaire C/2019/129).


Laatst gewijzigd op 19/12/2019 12:55:20
Navigatie
  • TERUG