Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Sensibilisering in strijd tegen witwassen van geld
In het kader van de samenwerking tussen de CFI en het IAB (binnenkort het ITAA) die georganiseerd is door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking in contanten, heeft de CFI het IAB geïnformeerd over een dossier dat overgemaakt werd aan het parket. In dat dossier is een beroepsbeoefenaar, lid van het Instituut betrokken.

De beroepsbeoefenaar zou bijstand hebben verleend bij de oprichting en de boekhoudkundige organisatie van verschillende vennootschappen die actief zijn in de bouwsector. Deze vennootschappen zouden de karakteristieken vertonen van een dekmantel (met name stromannen, postbusadressen) voor illegale activiteiten.

Deze vennootschappen trokken de aandacht van de CFI ten gevolge van ernstige aanwijzingen op witwassen van geld afkomstig uit sociale en/of ernstige fiscale fraude, vaak ook verband houdende met de verloning van niet-aangegeven werkkrachten.

De CFI benadrukt dat de betrokken beroepsbeoefenaar zijn waakzaamheidsplicht niet heeft nagekomen, met name de evaluatie van de kenmerken van de cliënt, van het doel en de aard van de beoogde zakelijke relatie. Daarbovenop had de beroepsbeoefenaar zich moeten onthouden om de zakelijke relatie aan te gaan als hij niet in de mogelijkheid was om zijn waakzaamheidsplicht uit te voeren. Overigens had hij desgevallend een melding moeten doen aan de CFI indien de redenen waarom hij niet aan zijn waakzaamheidsplicht kon voldoen van die aard waren dat ze een vermoeden deden rijzen van witwassen van geld.

Het Instituut zal het dossier opvolgen. Bijgevolg herinneren we u graag aan het belang van een degelijk cliëntenacceptatiebeleid en permanente waakzaamheid binnen het kantoor.
Laatst gewijzigd op 19/12/2019 12:48:04
Navigatie
  • TERUG