Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Terugblik op FFF 2019: powerpoints, foto’s en info

Het Forum for the Future van dit jaar was voor ons de gelegenheid om jullie de (trans)formatie van het ITAA voor te stellen.

Het team werkt dag na dag aan de bouw van een modern, efficiënt en aantrekkelijk Instituut dat onze beroepen en beroepsbeoefenaars in de kijker plaatst. Het ITAA moet ervoor blijven zorgen dat burgers, bedrijven en samenleving onafhankelijk en betrouwbare fiscaal- ,boekhoudkundig-, en breder managementadvies kunnen verkrijgen in lijn met de nieuwe behoeften.

Tijdens de plenaire sessie hebben we de vooruitgang van de wetgeving rond het nieuwe instituut toegelicht, net als de toekomstige interne organisatie van het ITAA. De slides van deze sessie vindt u in de bijlage.

Tijdens minisessies op de stand hebben medewerkers en leden ook de gelegenheid gehad om een aantal van de initiatieven ten bate van het beroep te onthullen (eStox, Unified by Invoicing, BeExcellent, ...)

Maar bovenal hebben we de tijd genomen om het gesprek aan te gaan met jullie en de vragen van de leden te beantwoorden.

Link naar de foto's
In de bijlage vindt u ook de verschillende presentaties!

We hopen u weer te zien op het volgende ITAA-evenement.

Het nieuwe ITAA stand van zaken.pdf

Kwaliteitstoetsing.pdf

Insolventie.pdf

Liquiditeitstest.pdf

BeExcellent nl.pdf

eStox nl.pdf

Unified by invoicing NL.pdf

alternatieve geschillen regeling.pdf


Laatst gewijzigd op 09/12/2019 14:37:47