Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Toepassing van het normale btw-tarief van 21% op verhuuractiviteit van rommelmarkten

Controleurs van de FOD Financiën hebben in onderzoeken en controles vastgesteld dat een aantal ondernemingen ten onrechte de vrijstelling van btw[1] toepassen voor de terbeschikkingstelling van standplaatsen op rommelmarkten. De administrateur-generaal van de FOD Financiën verzocht ons bijgevolg om onderstaande informatie met u te delen. Dit moet u helpen om de juiste toepassing van de geldende reglementering te controleren en om, indien nodig, de noodzakelijke correcties door te voeren.


Btw-regels: verhuur van standplaatsen op rommelmarkten.

De terbeschikkingstelling van standplaatsen is een dienstprestatie als bedoeld in artikel 18 § 1 van het Btw-Wetboek. Die handeling is in principe vrijgesteld door artikel 44, § 3, 2°, van datzelfde Wetboek.


Echter, als die verhuur gepaard gaat met totaal verschillende andere prestaties, die afzonderlijk konden worden geleverd en op die manier, afzonderlijk, aanleiding geven tot belasting of tot vrijstelling, moeten die prestaties hier beschouwd worden als een enige handeling. Een dienstprestatie moet als enig worden beschouwd als twee of meerdere elementen of diensten geleverd door de belastingplichtige zo nauw verbonden zijn dat ze in feite één enkele economische, niet te scheiden, prestatie vormen.


In dat geval wordt de organisatie van een periodieke markt, waarbij:

  • standplaatsen ter beschikking worden gesteld waarvoor een standrecht wordt betaald, en
  • diensten worden verleend zoals het voeren van reclame voor die manifestatie en het reinigen van de standplaatsen

voor het geheel aangemerkt als een dienstprestatie als bedoeld in artikel 18 § 1 van het Btw-Wetboek. Die dienstprestatie is bijgevolg belastbaar aan het normale btw-tarief dat momenteel 21 % bedraagt (vergelijk met de beslissing nr. E.T. 73.144 dd. 31.03.1992).


[1] Overeenkomstig artikel 44, § 3, 2°, van het Btw-Wetboek


Laatst gewijzigd op 29/11/2019 10:17:41