Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Storing in de elektronische toepassingen van de FOD Financiën

Wanneer u problemen ondervindt met FOD Financiën toepassingen, kunt u een bericht sturen naar sdk@minfin.fed.be .

De info die voor ons het meest belangrijkste is voor het nagaan van problemen in de toepassing zijn:

Rijksregisternummer en ondernemingsnummer van de aangever.

Rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de klant.

In welke fase loopt het vast (aanmelden, indienen aangifte, berekenen, …)?

Welk uur/datum deed de foutmelding zich voor + schermafdruk van de melding (liefst van volledig scherm waarbij ook de URL zichtbaar is)

Ondernemingsnummer en rijksregisternummer van de klant.

De FOD verwittigt dan zo snel mogelijk de bevoegde diensten om dit op te volgen, en indien er veel berichten hierover binnenkomen, zal deze storing prioritair worden behandeld.


Laatst gewijzigd op 04/11/2019 10:00:57