Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
ITAA tekent interne organisatie uit

Geachte confrater,

De ITAA-Raad wil van de fusie gebruikmaken om de dienstverlening naar de leden toe efficiënter te laten werken. Een van de agendapunten op onze strategische Raad van 9 tot 10 september was de interne organisatie van het Instituut.

Beide Instituten – het BIBF en het IAB – hebben elk een eigen organisatie met een eigen opdeling tussen de verschillende organen zoals de Raad, de commissies en de werkgroepen, die elk op zijn manier goed functioneerde. Wij wilden de fusie aangrijpen om ook de interne organisatie van het ITAA aan te pakken en zodoende de dienstverlening naar de leden toe te verbeteren en efficiënter te laten verlopen.

Clusters

Het doel van de reorganisatie is dat het ITAA de stagiair en het lid centraal moet plaatsen. De clusters komen dus overeen met vier mogelijke manieren in contact kan komen met het Instituut. Telkens wordt daarbij vanuit gegaan dat het ITAA begeleidend optreedt. Deze vier mogelijkheden vormen de clusters:

- Toegang en promotie van het beroep

Deze cluster zal focussen op de begeleiding van (toekomstige) stagiairs

- Kenniscentrum

Deze cluster zal expertise en begeleiding bieden aan de leden in het kader van de beroepstechnieken (accountancy, fiscaliteit, IT-tools, bijzondere mandaten).

Het zal ook focussen op de toekomst van het beroep en de beroepsbeoefenaars en zorgen voor de opleidingen gelinkt aan de regelgeving van het beroep.

- Beroep en kwaliteit

Deze cluster zal verantwoordelijk zijn om alle leden te begeleiden naar de hoogste kwaliteitstandaarden om het vertrouwen van ondernemers in onze diensten te verzekeren.

- Deontologie en tuchtzaken

Om het vertrouwen van ondernemers te blijven garanderen zal deze cluster mensen die het beroep onrechtmatig uitoefenen vervolgen. Maar deze zal vooral de mensen die het beroep rechtmatig uitoefenen helpen opdat zij op een efficiënte manier kunnen omgaan met onze deontologische regels.

Elke cluster wordt vervolgens onderverdeeld in cellen. Een aantal van deze cellen werden zijn onderworpen aan wettelijke regels (bijv. de cel Kwaliteit wordt gestuurd door de wettelijke Commissie kwaliteit).

De bedoeling is dat elke cluster getrokken wordt door verantwoordelijke raadsleden die op hun beurt in nauw contact staan met de interne stafverantwoordelijken binnen de personeelsleden. Mochten er problemen zijn, dan zal nauwer en directer gesproken worden met het voorzitterschap of – indien nodig – de Raad.

Op dit moment ziet de organisatie er zo uit:

Veranderingen nog mogelijk

We willen hierbij echter benadrukken dat deze versie nog maar voorlopig is. De clusters staan vast, maar binnen de clusters kunnen de cellen nog veranderen. Ook is het mogelijk dat bepaalde cellen over de verschillende clusters heen werken.

Er zijn nog een aantal ontbrekende cellen die we graag nog willen inpassen, denk bijvoorbeeld aan de GDPR of de griffie van de tuchtcommissies enz.

Ten slotte zal deze nieuwe structuur op vaste termijnen geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. Daarbij rekent het ITAA zeker en vast op uw feedback.

Ook op dit gebied is er nog heel wat werk aan de winkel, maar stap voor stap komt de Raad wel tot een goede, efficiënte organisatie die zich ten dienste stelt van alle ITAA-leden en -stagiairs, maar ook van al wie interesse heeft in het beroep. Wij houden je dan ook graag op de hoogte van de verdere evoluties op dit vlak.

Met confraternele groeten,

Frédéric Delrue
Ondervoorzitter

Bart Van Coile
Voorzitter


Laatst gewijzigd op 29/10/2019 14:28:00