Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Btw - VIES-portaal: onbeschikbaarheidsproblemen

Het Europese portaal 'VIES' ondervindt al enkele dagen tijdelijke onbeschikbaarheidsproblemen in het kader van de validatie van de Belgische btw-nummers.

Er zijn reeds verschillende correcties aangebracht in het systeem, zowel op Belgisch als op Europees niveau. De onbeschikbaarheid blijft echter bestaan.

De FOD Financiën staat voortdurend in contact met de technische diensten van de Europese Commissie om een definitieve oplossing te vinden. Momenteel is het niet mogelijk om een datum op te geven voor een terugkeer naar de normale gang van zaken.

In afwachting van de definitieve oplossing van dit probleem, doet de FOD Financiën haar uiterste best om een zo breed mogelijke beschikbaarheid van het VIES-validatieportaal te verzekeren.

In geval van onbeschikbaarheid van VIES is het voor belastingplichtigen ook mogelijk om een certificaat van geldigheid voor hun Belgisch btw-nummer te bekomen. Om dit te doen, kunnen ze een e-mail sturen naar vat.validation@minfin.fed.be


Laatst gewijzigd op 18/10/2019 11:41:58