Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Biztax servers overbelast – bijkomend uitstel tot maandag 14/10 middernacht

Na reacties van verschillende leden heeft het ITAA contact opgenomen met het kabinet van de Minister van Financiën alsook met de FOD Financiën over Biztax.

Door het naderen van de deadlines zijn hun servers momenteel overbelast, waardoor er helaas technische problemen ontstaan.

We hebben een bijkomend uitstel kunnen bekomen tot maandag 14 oktober middernacht.Deze bijkomende termijn geldt voor alle aangiften die moesten ingediend worden tegen 26 september 2019 en eveneens voor alle aangiften met een limietdatum tussen 26 september en 14 oktober

We willen als onze leden bedanken voor de heldere communicatie.

Dit heeft ons toegelaten de situatie goed in te schatten, ons verzoek te staven en kort op de bal te spelen.

Bart VAN COILE

Voorzitter ITAA

Frédéric DELRUE

Ondervoorzitter ITAA


Laatst gewijzigd op 10/10/2019 14:29:51