Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Hoe registreer ik de UBO’s van een Stichting Administratiekantoor (StAK)?

Het Instituut ontving regelmatig vragen van leden die de UBO van een zogenaamde StAK willen registreren. Doorgaans vragen ze zich af hoe die UBO’s dan wel in het UBO-register moeten worden opgenomen.


De Stichting Administratiekantoor (StAK) is een rechtspersoon waaraan de eigendom van effecten (in de meeste gevallen aandelen van een vennootschap) wordt overgedragen, en die in ruil hiervoor certificaten uitgeeft aan de certificaathouder. De StAK is eigenaar van de effecten en bezit alle lidmaatschapsrechten (o.a. stemrechten) verbonden aan de effecten. De patrimoniale rechten (o.a. dividenden) van de effecten komen toe aan de certificaathouder.


De FOD Financiën heeft een reeks FAQ’s opgesteld waarin toegelicht wordt hoe deze UBO’s worden geregistreerd. De FAQ’s vindt u hier.


Laatst gewijzigd op 18/09/2019 13:33:16