Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Uiterste indieningsdata aangiften voor de ’forfaitaire belastingplichtigen’

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is vrijdag 13 december 2019, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link).

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met vrijdag 10 januari 2020 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link)(geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).


Laatst gewijzigd op 17/09/2019 15:16:13