Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
FOD Financiën : Papieren periodieke btw-aangiften niet opgenomen in de rekening-courant

Door een technisch probleem hebben we tussen 17 juli en 22 augustus 2019 de periodieke btw-aangiften (625) die op papier toekwamen, niet kunnen verwerken. Die aangiften verschenen dus ook niet in de btw-rekening-courant van de betrokken btw-plichtigen.

Dat probleem is opgelost. Deze aangiften zijn nu wel opgenomen in de btw-rekening-courant.

We zullen alles in het werk stellen opdat de betrokken btw-plichtigen hiervan verder geen nadelige gevolgen zullen ondervinden.


Laatst gewijzigd op 10/09/2019 15:17:49