Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Aantal ingediende aangiften

Hierbij de toestand op 04.10 van:

  • het aantal PB-aangiften ingediend door mandatarissen via Tax-on-web (indieningstermijn: 24 oktober 2019).

TOW Mandataris

2018

2019

% ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2019 (*)

Toestand op 04.10

507.831

494.407

43 %

  • het aantal aangiften in de VenB, BNI-Ven en RPB, ingediend via Biztax (eerste indieningstermijn: 10 oktober 2019 - indieningstermijnen).

Biztax

2018

2019

% ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2019 (*)

Toestand op 04.10

VenB

374.466

302.016

68 %

BNI-ven

4.081

2.778

51 %

RPB

63.223

58.019

63 %

(*) Raming op basis van cijfers van vorig jaar

Indiening van de fiscale fiches 281.40, 281.45 en 281.50

De fiches 281.40, 281.45 en 281.50 die nog niet zijn ingediend, kunnen uitzonderlijk nog ingediend worden tot 31 oktober 2019.

Vanaf 1 november 2019 zullen we elke nieuwe overtreding met een boete bestraffen.

We willen u herinneren aan de indieningstermijnen van de fiches:

  • 281.40 (lijfrenten en tijdelijke renten): 30 april *
  • 281.45 (auteursrechten): 30 april *
  • 281.50 (commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard): 30 juni *

* van het jaar volgend op dat van de inkomsten waarop de fiches betrekking hebben

We communiceren ook deze info op onze website.

Belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)

Tax-on-web is nu opengesteld voor de belasting van niet-inwoners. De uiterste datum voor het indienen van de aangiften is 5 december 2019.


Laatst gewijzigd op 07/10/2019 16:38:21