Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Mede- Insolventiefunctionaris worden: gratis opleiding voor BIBF/ITAA-leden.

Geachte Confrater ,

De Federatie voor vrije Beroepen (FVB) organiseert een collectieve opleiding voor beroepsbeoefenaars die als kandidaat insolventiefunctionaris op de lijst zullen worden opgenomen. De opleiding is grotendeels een herhaling van de opleiding die vorig jaar werd georganiseerd en is dus bedoeld voor nieuwe kandidaat-insolventiefunctionarissen.

Net zoals vorig werkjaar, bestaat de opleiding uit twee opeenvolgende sessies die op elkaar voortbouwen en noodzakelijk samen gevolgd moeten worden. In deze opleiding wordt op een laagdrempelige manier toelichting gegeven bij de basisprincipes van het insolventierecht. Er wordt voornamelijk gefocust op aspecten uit boek XX WER die van belang zijn voor de mede-insolventiefunctionaris. Uiteraard zal ook het KB Vrije beroepen worden toegelicht. Er wordt geen juridische voorkennis van de deelnemers verwacht.

De sessies zullen plaatsvinden op dinsdag 17 september van 14u tot 17u en op woensdag 25 september van 14u tot 17u. Locatie: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

De opleiding zal bestaan uit twee delen. In het theoretisch luik zal professor Vanmeenen de nieuwe wetgeving toelichten. In het praktisch luik zal door meester Moens toelichting worden gegeven over de rol van de curator en de werking van RegSol en zal een insolventiefunctionaris zijn ervaring met u delen.

Er zal een simultaanvertaling voorzien worden (NL-FR) zodat elke deelnemer in zijn eigen taal vragen kan stellen.

Deze opleiding is zowel toegankelijk voor beroepsbeoefenaars die interesse hebben om op te treden als insolventiefunctionaris, als voor medewerkers of leden van de Ordes en Instituten die een basisopleiding willen volgen omtrent de insolventie van vrij beroepsbeoefenaars. Geïnteresseerde leden van de werkgroep kunnen vanzelfsprekend ook deelnemen.

Voor de leden van het BIBF/ITAA alsook de andere leden van het Platform Ordes en Instituten (POI) en de mede-insolventiefunctionarissen die optreden voor een Orde of Instituut dat lid is van het POI, is de deelname gratis .

Gelieve uw aanwezigheid ten laatste maandag 09 september te bevestigen bij mevrouw Iris Mommaerts, via iris.mommaerts@federatievrijeberoepen.be of 02/2122504.

Alvast bedankt om hierbij te vermelden:

  • Voornaam
  • Naam
  • E-mailadres
  • Functie
  • Orde of instituut

Hebt u hierbij nog vragen of bedenkingen, aarzel niet contact op te nemen met laura.depot@federatievrijeberoepen.be


Laatst gewijzigd op 22/08/2019 14:00:56
Navigatie
  • TERUG