Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Tijd voor (fiscale) stabiliteit. Reactie belastingadviseurs en accountants op de Vlaamse formateursnota

Het Institute for Tax Advisors and Accountants, kortweg ITAA, heeft een eerste analyse gemaakt van de formateursnota op basis waarvan N-VA de onderhandelingen aangaat met Open VLD en CD&V.

Het nieuw opgerichte ITAA, geboren uit de fusie van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) en het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) zal blijven ijveren voor de welvaart van ons land door (toekomstige) ondernemers en ondernemingen in hun traject in alle onafhankelijkheid te begeleiden rekening houdend met de hoogste (internationale) kwaliteitsstandaarden op het gebied van accountancy en belastingadvies.

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend. De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen.

Net daar wringt het schoentje: de fiscale en financiële wetgeving wordt steeds complexer zowel voor burgers als voor ondernemers. Ook in de Vlaamse formateursnota zijn er ingrijpende veranderingen naar voren gebracht: onder andere de afschaffing van de woonbonus, een aanpassing van de verkeersfiscaliteit en de erfbelasting komen expliciet aan bod. Deze voortdurende veranderingen in de fiscale wetgeving zorgen ervoor dat een aangifte voor de gewone burger, de ondernemer en zelfs voor de specialisten een steeds zwaardere administratieve en intellectuele taak wordt. Er dient erover gewaakt te worden dat dit niet gebeurt.

De Vlaamse regering zou (net als de andere beleidsniveaus) bij de hervorming van deze belastingen een sterke aandacht moeten besteden aan de vermindering van de administratieve lasten. Het ITAA is dus verheugd om vast te stellen dat ook dit hoog op de agenda van de formateur staat. Het is belangrijk voor de burgers en de ondernemingen in Vlaanderen dat elke hervorming ook een vereenvoudiging met zich meebrengt en dit zeker in de uiterst complexe woonfiscaliteit.

Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, vat de mening van de 15.000 erkende beroepsbeoefenaars als volgt samen: “vereenvoudiging van de (gewest)fiscaliteit, ja; extra codes en koterijen op de aangiften, neen.” De studiedienst van het ITAA haalt ook het verslag van de speciale (weliswaar federale) Kamercommissie Panama Papers aan: deze concludeert dat de complexiteit van de wetgeving en de uitvoering ervan fraude in de hand werkt. We willen dan ook graag onderlijnen dat de voorgestelde hervorming geen aanleiding mag geven tot bijkomende codes op de aangiften.

Het ITAA wenst zich steeds positief en proactief op te stellen en is zeker bereid de expertise van zijn leden en zijn studiedienst ter beschikking te stellen van de beleidsmakers om bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken met als uiteindelijk doel: meer welvaart en ondernemerschap voor iedereen. Het ITAA is dan ook beschikbaar voor overleg en heeft er alle vertrouwen in dat de toekomstige coalitiepartners aandacht zullen hebben voor de noden van de bedrijfswereld. Ondertussen heeft de burger-ondernemer en de economische beroepsbeoefenaar meer dan ooit nood aan stabiliteit om onze economie positief te laten groeien.


Laatst gewijzigd op 19/08/2019 15:54:41
Navigatie
  • TERUG