Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
“One small step for a (wo)man, one giant leap for… ITAA”

Geachte Confrater,

Na de kick-offvergadering in juni, heeft de Raad van het ITAA op 16 juli 2019 voor de tweede keer samengezeten.

Ter herinnering: overeenkomstig de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur traden artikelen 127 tot 129 op 1 juni in werking. De Overgangsraad oefent alle voorbereidende taken uit die nodig zijn voor de oprichting en de werking van het nieuwe Instituut en van zijn organen.

De ITAA-Raad wordt als volgt samengesteld:

Voorzitter

Van Coile Bart

Ondervoorzitter

Delrue Frédéric

Raadsleden (in alfabetische volgorde)

Bauwens Denise

Kilesse Jean-Luc,

Van Eylen Veerle

Bouckaert Didier

Lorfèvre Stéphanie

Van Thournout Marc

De Coster Johan

Maenhout Sindy

Van Weehaeghe Yves

Declerck Rolf

Mons delle Roche Aurore

Vanclooster Philippe

Deleu Patrick,

Nuttin Christine

Vandelanotte Hein

Delvaux Vincent

Procureur Nathalie

Vanneste John

Hautekeete Beatrijs

Schelfhaut Gonda

Vanrossomme Eric

Horgnies Géraldine

Sleeuwagen Veerle

Vermaut Mirjam

Jadot Chantal

Terranova Angelo

Uitvoerend comité van de Overgangsraad

De ITAA-Raad heeft tijdens zijn laatste zitting een uitvoerend comité samengesteld. Dat bestaat uit de volgende leden:

Bart Van Coile – Voorzitter

Frédéric Delrue – Ondervoorzitter

Franstlige leden

Géraldine Horgnies

Jean-Luc Kilesse (penningmeester)

Marc Van Thournhout

Vincent Delvaux

Nederlandstalige leden

Johan De coster

Hein Vandelanotte

Mirjam Vermaut

Patrick Deleu(secretaris)

Bovendien is er ook een stuurgroep opgericht die alle projecten rond de fusie zal opvolgen en begeleiden.

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

Franstlige leden:

Eric Vanrosomme

Vincent Delvaux

Eric Steghers
(directie IAB)

Technisch raadgever:

Nederlandstalige leden:

Denise Bauwens

Veerle Van Eylen

Geert Lenaerts
(directie BIBF)Hugo Dooms

Institute for tax advisors and accountants (ITAA)

Tijdens zijn vergaderingen heeft de raad onder meer beslist om, in afwachting van een volledige juridische en operationele integratie, alle nieuwe initiatieven gezamenlijk te nemen vanuit het nieuwe Instituut.

Hoewel de wet van 17 maart 2019 in een tweetalige titel voorziet, met name: “Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA)” en “Institut des Conseillersfiscaux et des Experts-comptables (ICE)” werd ervoor geopteerd om het nieuwe instituut eentalig te profileren met de Engelstalige benaming. Hierdoor wordt tevens het internationale karakter van ons beroep benadrukt.

De wet voorzag trouwens deze optie: in artikel 61 van de wet van 17 maart wordt voorzien dat het Instituut in zijn communicatie de Engelse benaming “Belgian Institute for tax advisors and accountants” kan gebruiken. De Raad heeft dan ook besloten dat het Instituut voortaan met de Engelse benaming door het leven gaat. Daartoe zal het in zijn communicatie dus ITAA gebruiken.

50 jaar geleden bracht een Amerikaanse astronaut tijdens zijn landing op de maan een wereldbekend citaat uit. Deze woorden drukken exact uit hoe we - alle raadsleden van het BIBF en het IAB – ons op dit moment voelen. Deze beslissing is misschien wel de belangrijkste die we genomen hebben met het oog op de oprichting van ons nieuwe Instituut. Binnenkort volgen er zeker nog meer. We houden u op de hoogte.

Met confraternele groeten,

Bart Van Coile

Voorzitter ITAA

Frederic Delrue

Ondervoorzitter ITAA


Laatst gewijzigd op 30/07/2019 13:40:06
Navigatie
  • TERUG