Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
FOD Financiën : Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2019

Op voorstel van de minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2019 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Aangiften

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Aangifte

Datum voor indiening

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2019

ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2019

ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2019

ten laatste op 10 september 2019 (in plaats van 20 augustus 2019)

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Opgave

Datum voor indiening

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2019

ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2019

ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2019

ten laatste op 10 september 2019 (in plaats van 20 augustus 2019)

Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 22 juli 2019 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2019) en ten laatste op 20 augustus 2019 (aangifte van juli 2019).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zullen wij uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten debiteren. Deze nalatigheidsinteresten berekenen we overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1 (externe link)): 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (een begonnen maand geldt als volledige maand).

Wij annuleren, onder strikte voorwaarden, die nalatigheidsinteresten echter als de belasting die u moet betalen op basis van uw btw-aangifte (vak 71) niet hoger is dan 125.000 euro. Als u zich in deze situatie bevindt moet u geen stappen ondernemen. Wij zorgen dan voor de annulering van de nalatigheidsinteresten.

Cumulatieve voorwaarden voor de opheffing van de nalatigheidsinteresten

Kwartaalbelastingplichtigen - Handelingen van het 2de kwartaal 2019

1° indiening, uiterlijk op 9 augustus, van de aangifte voor de handelingen van het 2de kwartaal;

2° betaling uiterlijk op 22 juli, van het bedrag verschuldigd voor de handelingen van de vroegere kwartalen, alsook van een bedrag dat tenminste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van het 1ste kwartaal;

3° betaling, uiterlijk op 9 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van het 2de kwartaal.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juni 2019

1° indiening, uiterlijk op 9 augustus, van de aangifte voor de handelingen van juni;

2° betaling, uiterlijk op 22 juli van al de bedragen verschuldigd voor de handelingen van mei en de vroegere maanden, alsook van een som die ten minste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van mei;

3° betaling, uiterlijk op 9 augustus, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juni.

Maandelijkse belastingplichtigen - Handelingen van juli 2019

1° indiening, uiterlijk op 10 september, van de aangifte voor de handelingen van juli;

2° betaling, uiterlijk op 20 augustus, van al de bedragen verschuldigd voor de handelingen van juni en de vroegere maanden, alsook van een som die ten minste gelijk is aan het bedrag ingeschreven in vak 71 van de aangifte voor de handelingen van juni;

3° betaling, uiterlijk op 10 september, van het bedrag dat verschuldigd blijft voor de handelingen van juli.

OPMERKING

De betaling, te verrichten voor de een of andere van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont. Het belastingkrediet dat, per einde juli, aan de voorwaarden voldoet van art. 81, § 2, van het Koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

ZIE OOK

U kunt daarover meer informatie krijgen bij uw bevoegde kantoor.


Laatst gewijzigd op 05/07/2019 11:57:17