Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Opening Biztax ten laatste op 11 juli 2019

Beste,

Biztax zal ten laatste vanaf 11 juli 2019 beschikbaar zijn voor het aanslagjaar 2019 (we zullen u binnenkort informeren over de exacte datum).

De hervormingsmaatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting zijn positief voor de vennootschappen; omwille van de omvang van die maatregelen zijn er veel technische aanpassingen in Biztax nodig.

Het aangifteformulier en de toelichting zijn al beschikbaar:

De eerste termijn voor het indienen van de aangifte is 26 september 2019.

Met vriendelijke groeten,

FOD Financiën | Fiscaliteit


Laatst gewijzigd op 20/06/2019 16:32:59