Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Kadastraal inkomen: revalorisatiecoŽfficiŽnt

De revalorisatiecoŽfficiŽnt waarmee de belastbare waarde van een onroerend goed kan worden berekend, werd voor het aanslagjaar 2020 vastgelegd op 4,57 (aanvulling art.1 KB/WIB1992).

Het kostenforfait mag dus in 2019 niet meer bedragen dan (art.13 WIB1992): kadastraal inkomen van het onroerend goed x4,57x2/3.

De revalorisatiecoŽfficiŽnt is ook van belang wanneer een bedrijfsleider (alleen bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies) een woning verhuurt aan zijn vennootschap. Als zijn huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen.

Het drempelbedrag voor 2019 kan worden berekend aan de hand van de volgende formule (art.32, 2delid, 3į, WIB1992): kadastraal inkomen van het verhuurde pand x4,57x5/3.

Het nieuwe KB van 3 april 2019 is van toepassing voor het aanslagjaar 2020.

Het wijzigt het KB/WIB 1992 op het stuk van de revalorisatiecoŽfficiŽnt voor kadastrale inkomens.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoŽfficiŽnt voor kadastrale inkomens, BS 19 april 2019.


Laatst gewijzigd op 19/04/2019 13:56:08