Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Enquête federale overheid bij economische beroepen inzake elektronische facturatie

Jaarlijks bevraagt de federale overheid economische beroepen inzake elektronisch factureren. Dit om de evolutie van e-facturatie in kaart te brengen, en na te gaan wat u als economisch beroep ervaart als voor- én nadelen van elektronisch factureren. Op basis van de resultaten kan de regering zijn beleid afstemmen op uw behoeften als economisch beroep. Uw deelname is dan ook cruciaal, en we hebben getracht de vragenlijst zo kort en bondig mogelijk te maken. We zouden u dan ook willen vragen om 15 minuten vrij te maken om deze vragenlijst in te vullen.

U kan deelnemen via deze link :

http://web70.gfk.com/projects/BEL_704014c/start.asp?target=13&ID=X


Laatst gewijzigd op 12/03/2019 13:36:18