Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Enquête: gebruikt u de formulieren van de FOD Financiën, beschikbaar op MyMinfin, als bijlage bij de aangifte in de personenbelasting?

De FOD Financiën wil nagaan of de invulbare pdf-formulieren nog gebruikt worden door de economische beroepen. Dat om te kunnen beslissen of die formulieren nog in dat formaat ter beschikking moeten gesteld worden.

Wij nodigen u uit om deze kleine enquête (slechts twee vragen) in te vullen tegen 26 maart.

Alvast bedankt voor uw medewerking.


Laatst gewijzigd op 04/03/2019 13:10:05