Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
FAQ ledenbijdragen en verzekeringspremie BA 2019

BIBF ledenbijdragen en verzekeringen BA: FAQ

De ledenbijdragen voor zowel de natuurlijke personen als de rechtspersonen alsook de premie voor de verzekering BA (voor de leden en stagiairs die aangesloten zijn bij de collectieve polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid) werden per mail verstuurd op 11/02/2019. U kan ze terugvinden in het extranet (icoon E invoice). Via het “E invoice” icoon kan u zelf een print maken van deze facturen. U kan er ook een overzicht consulteren van uw facturen en uw betalingen van de afgelopen jaren.

Hieronder trachten wij enkele veel voorkomende vragen te beantwoorden :

Waar kan ik mijn ledenbijdrage terugvinden voor mijn vennootschap(pen)?

Voor wat betreft de bijdrage voor uw rechtspersoon : elke mandataris (bestuurders en zaakvoerders !!), lid of stagiair BIBF, ontvangt deze in zijn persoonlijke “E invoice” op het extranet. U vindt deze terug via de knop “selectie dossier” rechtsboven (via deze knop kan U switchen tussen uw persoonlijke ledenbijdrage en de bijdrage voor alle rechtspersonen waar U mandataris bent). Uiteraard dient slechts één van de mandatarissen de bijdrage voor de rechtspersoon namens deze rechtspersoon te betalen !

Indien u enkel aandeelhouder is zal u de factuur voor de vennootschap(pen) niet terugvinden bij uw persoonlijke ‘E-invoice) en zal u hierover ook geen e-mail ontvangen..

Kan het BIBF mijn persoonlijke verzekeringspremie en/of ledenbijdrage rechtstreeks factureren via mijn vennootschap?

Neen dit is niet mogelijk. De ledenbijdrage als natuurlijk persoon dient aangerekend te worden aan de natuurlijke persoon vermits hij/zij als dusdanig is ingeschreven op het tableau van de leden of de lijst van de stagiairs. De persoonlijke bijdrage is in elk geval verschuldigd ook indien U uw beroep uitsluitend via een rechtspersoon zou uitoefenen.

De collectieve polis via MARSH verzekert steeds de individuele leden en de premie kan dan ook enkel worden ingevorderd via de individuele leden. Indien de vennootschap(-pen) daartoe verzocht heeft (hebben) zal de dekking uitgebreid worden doch het blijven enkel en alleen de natuurlijke persoon die de premie verschuldigd zijn. De uitbreiding van de dekking zonder meerpremie naar de vennootschap is slechts mogelijk indien alle mandatarissen van de betreffende vennootschap de collectieve polis hebben onderschreven bij Marsh. Het is dank zij hun dat de vennootschap verzekerd is tegen haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Dit verhindert natuurlijk niet dat uw vennootschap de verschuldigde bedragen op zich neemt.

Ik ontving nog een ledenbijdrage als natuurlijke persoon met een ondernemingsnummer dat ik niet langer gebruik of mijn persoonlijk ondernemingsnummer staat niet op mijn factuur?

Op de facturen wordt sinds dit jaar ook melding gemaakt van het ondernemingsnummer.

Of uw ondernemingsnummer al dan niet op de invordering wordt vermeld, doet niets af aan de verschuldigdheid van uw ledenbijdrage als natuurlijke persoon. Deze is in elk geval verschuldigd ook indien U uw beroep uitsluitend via een rechtspersoon zou uitoefenen.

Indien u vaststelt dat uw nieuw ondernemingsnummer niet op de factuur staat, verzoeken wij u om dit ons zo spoedig mogelijk mede te delen zodat wij de toelating in de KBO kunnen toevoegen.

De niet-meer actieve ondernemingsnummers worden gearchiveerd doch niet geschrapt.

Ik kan niet inloggen in het extranet ?

Dit kan zowel via uw elektronische identiteitskaart (procedure zie deze link) als via uw login en wachtwoord.

Ik ben nog stagiair en toch moet ik een volledige bijdrage betalen?

U betaalt een volledige bijdrage in volgende twee gevallen :

- U bent sinds 3 jaar ingeschreven als stagiair;

- U bentals stagiairs ingeschreven nadat U werd aangemaand door het Instituutvoor het (tijdelijk) illegaal uitoefenen van het beroep

Ik heb geen e-mail ontvangen met melding dat mijn factuur beschikbaar is op het Extranet?

Mogelijks is uw e-mailadres gewijzigd en werd dit nog niet doorgegeven aan het Instituut. U kan de e-mailadressen die het Instituut van u of uw vennootschap heeft terugvinden via www.bibf.be / boekhouder zoeken.

Indien uw persoonlijk e-mailadres is gewijzigd kan u dit zelf ingeven via de toepassing “ADRESSEN” op het Extranet (! Inloggen met e-id is vereist).

Indien het e-mailadres van de vennootschap is gewijzigd dan kan u dit meedelen per e-mail (info@bibf.be) met “adreswijziging” in het onderwerp van uw e-mail.
Laatst gewijzigd op 15/02/2019 10:16:51