Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
UBO register : mandaten aanmaken actief

Voor de BIBF leden en stagiairs die namens hun cliënten - rechtspersonen- het UBO register indienen , kunnen wij meedelen dat het elektronisch mandatensysteem werd geactiveerd sinds 14/01/2019.

Meer info over het UBO register en dit elektronisch mandaat vindt U via deze link. De aangifte via mandataris gebeurt via www.myminfinpro.be De uiterste indieningsdatum is voorzien voor 31 maart 2019. Gezien de korte periode tussen het activeren van het mandatensysteem en de uiterste indieningsdatum, zal het BIBF bij de overheid bepleiten om deze uiterste datum uit te stellen zodat de aangifte correct kan gebeuren in een realistisch tijdsperspectief. Aarzel evenwel niet om nu reeds de UBO aangiftes in te dienen.

Verder benadrukken wij dat U als tussenpersoon niet enkel een elektronisch mandaat nodig heeft, maar dat U best ook uw opdrachtbrief aanvult met een specifieke opdracht, waarin gestipuleerd wordt dat U dit als gemandateerde zal doen op verantwoordelijkheid van de cliënt en dat hij /zij je de juiste info moet overmaken alsook elke latere wijziging.

Het komt er dus op aan dienaangaande goede afspraken te maken.Het gaat tenslotte om uw verantwoordelijkheid.

Vergeet niet dat naast de kopie of print die u maakt van de aangifte in het UBO-register, U nog steeds in uw permanent dossier de door de cliënt ondertekende verklaring inzake de uiteindelijke begunstigde dient te bewaren en dit zoals vereist door de anti-witwaswetgeving.
Laatst gewijzigd op 15/01/2019 16:03:05
Navigatie
  • TERUG