Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2019

Editie nr 495 | 03/12/2019

 • Autokosten, wie durft er binnenkort nog aan te beginnen ?
 • Btw – Aftrek en belasting van privégebruik van autovoertuigen – voordeel alle aard in de inkomstenbelasting
 • Opnieuw een arrest van het Grondwettelijk Hof over de ‘ondubbelzinnige identificatie’ inzake de aanslag geheime commissielonen

  Editie nr 494 | 12/11/2019

 • De balanstest in het WVV
 • Werkzaamheden georganiseerd ter verkrijging van financiële steun
 • De belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering

  Editie nr 493 | 29/10/2019

 • De liquiditeitstest in het WVV
 • Boekhoudkundige verwerking van crowdfunding

  Editie nr 492 | 15/10/2019

 • Het financieel plan volgens het nieuwe wetboek van vennootschappen

  Editie nr 491 | 01/10/2019

 • Werknemersparticipatie in het kapitaal en de winst van de onderneming : interessante – alternatieve – verloningsvormen ?
 • Btw – werken aan een gebouw dat gehuurd wordt
 • Jaarrekeningmodellen voor nieuw opgerichte en opt-in-vennootschappen

  Editie nr 490 | 17/09/2019

 • Aanwerving van werknemers: verschillende soorten overeenkomsten en bedingen waaraan u moet denken
 • Btw – innings- en invorderingsregister – nieuwe procedures voor onbetaalde btw

  Editie nr 489 | 03/09/2019

 • De BV en de kapitaalvermindering : een contradictio in terminis ?
 • Nieuwigheden op het vlak van bezwaarschriften in de inkomstenbelasting

  Editie nr 488 | 25/06/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII – Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV
 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VIII – Bestuurder en werknemer : wat na het WVV ?
 • Het digitaliseren van boekhoudkundige & sociale documenten. Up to a paperless office ?

  Editie nr 487 | 11/06/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VI – Help ! Het rommelt in mijn vennootschap
 • Welk lot zijn de herwaarderingsmeerwaarden beschoren ?
 • De regeling van de groepsbijdragen


  Editie nr 486 | 28/05/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel V – de maatschap, de VOF, de CommV en de CV
 • Mobiliteitsvergoeding & mobiliteitsbudget : kroniek van een aangekondigde dood ?
 • Liquidatiereserve : de Dienst Voorafgaande Beslissingen bevestigt twee optimalisatiemogelijkheden


  Editie nr 485 | 14/05/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel IV : De NV onder het WVV
 • De aanslag op het bezoldigingstekort is opgeheven
 • Btw – vouchers – taxatie op 1 januari 2019


  Editie nr 484 | 30/04/2019

 • BIBF en IAB worden IBA !
 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel III : De BV – schuldeisersbescherming in een kapitaalloze context


  Editie nr 483 | 16/04/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel II : De BV – things should be made as simple as possible, but not simpler
 • De burgerlijke vennootschap of maatschap is voortaan een onderneming met openbaarmakingsverplichtingen
 • Twee arresten van het Grondwettelijk Hof over de aanslag geheime commissielonen


  Editie nr 482 | 02/04/2019

 • Het nieuwe vennootschapsrecht Deel I – Inleiding
 • Buitenlands onroerend goed, niet langer de huurwaarde aangeven in de personenbelasting ?
 • Verhuring van onroerend goed optioneel aan btw onderworpen per 1 januari 2019 – terugvordering van de «historische» btw


  Editie nr 481 | 19/03/2019

 • “Vragen staat vrij” – “Kan u even de boekhouding van uw klant doormailen aub ?”
 • Taks op de effectenrekeningen : stand van zaken


  Editie nr 480 | 05/03/2019

 • Voorzieningen voor risico’s en kosten… Wie volgt nog ?
 • Gedeeltelijke overdracht van het fiscaal genaderecht aan de fiscale bemiddelingsdienst
 • Regeling belastingvrij bijklussen in beperkte mate gewijzigd


  Editie nr 479 | 19/02/2019

 • Paramedische prestaties: btw of geen btw?
 • Heeft u al eens nagedacht over een erfovereenkomst?

  Editie nr 478 | 05/02/2019

 • De grenzen van fiscale aftrekbaarheid van management fees
 • CBN adviseert over schuldvergelijking binnen het principe van de nietcompensatie
 • Btw – nieuw begrip ‘sport’ en ‘spel’

  Editie nr 477 | 22/01/2019

 • Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
 • Commissie voor Boekhoudkundige Normen bespreekt het continuïteitsbeginsel van de dubbele boekhouding
 • Kosteloze beschikking over onroerend goed: nieuwe regels voor berekening voordeel alle aard woning vanaf 1 januari 2019


  Editie nr 476 | 08/01/2019

 • Editoriaal
 • Belangenconflicten – enkele overwegingen

 • Laatst gewijzigd op 02/12/2019 15:41:43