Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Privacybeleid

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel
belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat dan ook in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016
(hierna de ‘AVG’ of in het Engels “GDPR”).
Via dit privacybeleid willen wij u duidelijkheid geven over:
1. Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking
2. Welke gegevens wij verwerken
3. Welke verwerkingen wij juist doen
4. Welke rechten u juist heeft met betrekking tot deze verwerkingen

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd dit privacybeleid aandachtig door te nemen, en dit
ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Document Privacybeleid in pdf


Laatst gewijzigd op 30/10/2018 11:16:55