Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Bericht van de FOD FinanciŽn: herinneringsbrieven verstuurd naar belastingplichtigen met een actief mandaat

Zoals elk jaar versturen we herinneringsbrieven naar de belastingplichtigen die hun aangifte in de personenbelasting nog niet hebben ingediend.

We versturen geen herinneringsbrieven naar de belastingplichtigen die een mandaat hebben geactiveerd. Om die informatie tijdig te kunnen verzamelen voor het opstellen van onze lijsten hebben we gevraagd aan de belastingplichtigen om hun mandaat te activeren voor 31 augustus.

We ontvangen echter signalen dat er verkeerdelijk herinneringsbrieven werden verstuurd naar belastingplichtigen die hun mandaat hebben geactiveerd voor deze datum.

We analyseren de situatie om onze processen te verbeteren en het probleem te identificeren. We willen hiervoor de gevallen inventariseren waarvoor de belastingplichtige een herinneringsbrief heeft gekregen ondanks dat het mandaat geactiveerd werd voor 31 augustus 2018.

Als u op de hoogte bent van dergelijke gevallen, kunt u deze doorgeven via het adres info@bibf.be (met vermelding van de identiteit van de mandataris en de belastingplichtige)? Het BIBF maakt dit dan over aan de verantwoordelijken van de FOD FinanciŽn. Zo kunnen de nodige aanpassingen worden gedaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Laatst gewijzigd op 23/10/2018 17:34:29