Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Het UBO-register

Het register van uiteindelijke begunstigden, ook wel het UBO-register genoemd (UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner), is vanaf heden online.

Alle vennootschappen en juridische entiteiten kunnen nu inloggen.

De termijn om de gegevens in te geven in het register is verlengd tot 31 maart 2019.

Bestaansreden

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register op te richten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.

Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen.

Deze informatie was tot nu toe niet beschikbaar.

Wie is betrokken?

Alle vennootschappen, (internationale) vzws, stichtingen, trusts, fiducien en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens in het register.

Hoe registreren?

U kunt het UBO-register raadplegen via het portaal MyMinFinPro.

Een FAQ is eveneens online beschikbaar om u bij te staan.

U kan hier een gebruikshandleiding voor de informatieplichtige terugvinden.

Een toegangsprocedure tot het register via een mandaat wordt momenteel afgerond.

Wie kan het register raadplegen?

Voor vennootschappen is toegang mogelijk voor elke burger.

Toegang tot informatie over andere relevante juridische structuren is mogelijk, mits een legitiem belang aangetoond wordt.

Een gebruikshandleiding voor de burger zal zeer binnenkort worden gepubliceerd.

Bron: FOD Financin,Administratie van de thesaurie


Laatst gewijzigd op 04/10/2018 14:06:49