Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Enquête Liberform : het vormingsfonds van de vrije beroepen

Liberform organiseert een nieuwe enquête waar de werkgevers van de vrije beroepen, zoals de erkende boekhouders(-fiscalisten) BIBF, worden bevraagd over volgende thema’s: aanwervingbeleid, opleidingsbeleid alsook dialoog- en feedbackgesprekken. Met de resultaten van deze enquête kan Liberform werken aan instrumenten en tools op maat van de noden in onze sector.Gratis opleiding en de opleidingspremies zijn daar belangrijke producten in.

Echter, om te weten waar de noden liggen rond personeelsbeleid (aanwerving – onthaal – opleiding -…), willen we andermaal beroep doen op de werkgevers die het paritair comité van de vrije beroepen volgen. Door minder dan 5 minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen, geeft u een bron van informatie, waar Liberform mee aan de slag kan.

De enquête loopt tot 2 oktober 2018. Het BIBF zal U later de resultaten meedelen van deze enquête.Dank alvast aan de BIBF leden/werkgevers om deze enquête in te vullen.Meer info over liberform vindt U via www.liberform.be


Laatst gewijzigd op 20/09/2018 15:11:37