Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Uiterste indieningsdata aangiften voor de ’forfaitaire belastingplichtigen’

Datum:03 september 2018

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via Tax-on-web .

De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met donderdag 10 januari 2019 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).

Forfaitaire grondslagen van aanslag inzake inkomstenbelastingen – 2018


Laatst gewijzigd op 05/09/2018 09:46:31