Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Kadastraal inkomen: revalorisatiecoŽfficiŽnt

De revalorisatiecoŽfficiŽnt waarmee de belastbare waarde van een onroerend goed kan worden berekend, werd voor het aanslagjaar 2019 vastgelegd op 4,47 (aanvulling art.1 KB/WIB1992).

Het kostenforfait mag dus in 2018 niet meer bedragen dan (art.13 WIB1992): kadastraal inkomen van het onroerend goed x4,47x2/3.

De revalorisatiecoŽfficiŽnt is ook van belang wanneer een bedrijfsleider (alleen bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of gelijksoortige functies) een woning verhuurt aan zijn vennootschap. Als zijn huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen.

Het drempelbedrag voor 2018 kan worden berekend aan de hand van de volgende formule (art.32, 2delid, 3į, WIB1992): kadastraal inkomen van het verhuurde pand x4,47x5/3.

Het nieuwe KB van 24 juni 2018 is van toepassing voor het aanslagjaar 2019.

Het wijzigt het KB/WIB 1992 op het stuk van de revalorisatiecoŽfficiŽnt voor kadastrale inkomens.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoŽfficiŽnt voor kadastrale inkomens, BS 3 juli 2018.


Laatst gewijzigd op 06/07/2018 13:15:48