Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nieuwsbrief uiteindelijk begunstigden in het kader van de anti-witwasbestrijding

Als BIBF lid kan U zich inschrijven op de nieuwsbrief betreffende het UBO-register opgericht door de Algemene Administratie van de Thesaurie. Deze nieuwsbrief zal u binnenkort inlichten over de verschillende modaliteiten van het register van uiteindelijk begunstigden, alsook over de acties die zullen moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de verschillende wettelijke verplichtingen.

Het ingevulde formulier vindt U hier. U kan het terugzenden via het e-mail adres aan ubobelgium@minfin.fed.be. Wenst u meer informatie? Aarzel niet om de website van de FOD Financiën te raadplegen voor meer informatie!


Laatst gewijzigd op 17/05/2018 11:27:17