Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Fiscale aangiften 2018

Aangifte

Papieren

Elektronisch

Via mandataris

Personenbelasting

29 juni 2018

12 juli 2018

25 oktober 2018

Personenbelasting - forfaitaire belastingplichtigen

13 december 2018

13 december 2018

13 december 2018 (*)

Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen*

8 november 2018

6 december 2018

6 december 2018

Vennootschapsbelasting

27 september 2018

Belasting niet-inwoners - vennootschappen

27 september 2018

Rechtspersonenbelasting

27 september 2018

(*) De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met 10.01.2019 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (externe link) (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte


Laatst gewijzigd op 05/09/2018 10:03:04