Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Fiscale aangiften 2019

Aangifte

Papieren

Elektronisch

Via mandataris

Personenbelasting

28 juni 2019

11 juli 2019

24 oktober 2019

Personenbelasting - forfaitaire belastingplichtigen

Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen*

7 November 2019

5 december 2019

Vennootschapsbelasting

26 september 2019

Belasting niet-inwoners - vennootschappen

26 september 2019

Rechtspersonenbelasting

26 september 2019


Laatst gewijzigd op 02/05/2019 15:08:09