Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
GDPR : wij werken aan praktische richtlijnen

Heel wat van onze leden hebben vragen rond de implementatie van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Iedereen die persoonsgegevens verwerkt, zou vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Het BIBF werkt hier in overleg met het IAB en het IBR aan een aanbod voor u. Dit met de bedoeling om voor u bijkomende administratie en kosten zoveel als mogelijk te beperken. Meer bepaald is het onze bedoeling om praktische richtlijnen uit te werken die u moeten bijstaan bij de implementatie van de GDPR binnen uw kantoor. Deze richtlijnen zullen ook ter accreditatie worden voorgelegd aan de Privacycommissie.

De huidige voorzitter van de Privacycommissie verklaarde recent nog dat het zeker niet de bedoeling is dat er vanaf 25 mei een heksenjacht zal komen op zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepers. Conclusie: Het BIBF adviseert u om in orde te stellen met de GDPR regelgeving zonder U evenwel te laten afschrikken en/of te laten verleiden door allerhande (soms dure) voorstellen tot regularisatie.

Via onderstaande links, vindt U alvast enkele eerste hulpmiddelen om U op weg te helpen naar een GDPR conform kantoor. Deze zullen we blijven updaten van zodra er bijkomende documentatie beschikbaar is. Start alvast met het volgen van het door het interinstitutencomité (BIBF, IAB en IBR) opgestelde checklist. Aan de hand hiervan kan U een actieplan opmaken specifiek voor uw kantoor.

Checklist: http://www.bibf.be/uploads/documents/AVG%20in%2012%20stappen.docx

Wat betreft de gegevensverwerking: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=5412

Wat betreft cyberveiligheid: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=4876


Laatst gewijzigd op 03/04/2018 12:46:51