Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2018

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld. Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2018.

Editie nr 468 | 18/06 - 01/07/2018

 • Vergelijking van de maatregelen in de personenbelasting (PB) die verschillen in de drie gewesten
 • Hervorming ondernemingsrecht op kruissnelheid : de ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd
 • Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2018

  Editie nr 467 | 04 - 17/06/2018

 • Fiscale bepalingen in de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie
 • Wie valt er onder de «verplichte registratie van dienstverleners aan vennootschappen» ?
 • Derdenrekeningen niet meer op de balans van beroepsbeoefenaars
 • Circulaire over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning

  Editie nr 466 | 21/05 - 03/06/2018

 • De nieuwe minimumbezoldiging van € 45 000 : cijfervoorbeelden
 • Hervorming vennootschapsbelasting al bijgestuurd
 • Bitcoin in het vizier van de fiscus
 • Fiscale voordelen voor werknemers die hun bedrijfswagen inruilen voor mobiliteitsvergoeding

  Editie nr 465 | 07 - 20/05/2018

 • Zelfstandige zonder vennootschap kan binnenkort ook tweedepijlerpensioen opbouwen
 • Inschrijving kapitaalvermindering in rekening-courant : de fiscus op de loer

  Editie nr 464 | 23/04 - 06/05/2018

 • Auteursrechten : iedereen wil ze, slechts weinigen krijgen ze?
 • Welke regels gelden er sinds 1 januari 2018 voor nalatigheids- en moratoriuminteresten?

  Editie nr 463 | 09 - 22/04/2018

 • De taks op de effectenrekeningen in 10 vragen
 • Rechten van de fiscus bij ondernemingen in moeilijkheden : quid novi ?

  Editie nr 462 | 26/03 - 08/04/2018

 • Btw - Geregistreerde kassasystemen : eindelijk uitleg ! (2)
 • Vermeldingen in de jaarrekening wanneer een vennootschap onbeperkt aansprakelijke vennoot is

  Editie nr 461 | 12 - 25/03/2018

 • Btw - Geregistreerde kassasystemen : eindelijk uitleg ! (1)
 • Wijzigingen inzake personenbelasting in twee wetten van 25 december 2017

  Editie nr 460 | 26/02 - 11/03/2018

 • Wat indien u na een belastingcontrole ineens niet meer klein bent ?
 • Zomerakkoord krijgt winterse uitvoering - Overzicht van de sociale maatregelen

  Editie nr 459 | 12/02 - 25/02/2018

 • Wet werkbaar en wendbaar werk. Welgekomen update van het arbeidsrecht ?
 • De keuze van de rechtsvorm als criterium voor de al dan niet vrijstelling inzake btw

  Editie nr 458 | 29/01 - 11/02/2018

 • Wet werkbaar en wendbaar werk. Welgekomen update van het arbeidsrecht ?

  Editie nr 457 | 15 - 28/01/2018

 • De nieuwe antiwitwaswetgeving : een eerste kennismaking
 • Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2018

  Editie nr 456 | 01 - 14/01/2018

 • Editoriaal
 • Privacywetgeving 2018 : bent u ook al «GDPR-proof» ?
 • Woon-werkverkeer met de fiets: fiscale voordelen ook voor "speed pedelecs" vanaf aj 2018


 • Laatst gewijzigd op 19/06/2018 15:06:44
  Navigatie
  • TERUG