Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
BIBF lidgeld en verzekering BA 2018 worden digitaal ingevorderd : u kan nu al een kijkje nemen

Zoals vorige week reeds aangekondigd, zullen vanaf dit jaar het lidgeld en de verzekeringspremie BA van de BIBF leden en stagiairs enkel nog elektronisch worden verstuurd.

In de loop van de volgende week zal U deze facturen ontvangen in uw "E-invoice" box van het Extranet. U ontvangt hiervoor volgende week nog een speciale mail.

Pro memorie :

- In "E-invoice" zal u uw ledenbijdrage en desgevallend uw verzekeringspremie terugvinden van u als natuurlijk persoon alsook de ledenbijdrage van de rechtsperso(o)n(en) waarvan u mandataris bent.

- Voor wat betreft de bijdrage voor uw rechtspersoon : elke mandataris, lid BIBF, ontvangt deze in zijn persoonlijke "E invoice" op het extranet. U vindt deze terug via de knop "selectie dossier" rechtsboven. Uiteraard dient slechts één van de mandatarissen de bijdrage voor de rechtspersoon namens deze rechtspersoon te betalen !

- Via het "E invoice" icoon kan u ook een print maken van deze facturen (klik op "detail "en dan "print"). U kan er ook een overzicht consulteren van uw facturen en uw betalingen van de afgelopen drie jaar.

Om U reeds te laten kennismaken met deze nieuwe applicatie, kan U vanaf vandaag reeds uw persoonlijke "E invoice" terugvinden in het extranet (inloggen op extranet, daarna klikken op "E-invoice").

U vindt hierin al uw facturen en betalingen van de afgelopen drie jaar (2015 tot 2017). Opgelet: de facturen van 2018 zijn pas in de loop van volgende week beschikbaar van zodra u hiervoor een specifieke mail ontvangt. U kan dus vandaag uw facturen van 2018 nog niet betalen. Wel kan U al kennismaken met uw persoonlijke "E-invoice" box op het extranet.

Wij danken u nogmaals om mee te stappen in de verdere digitalisering van de communicatie tussen het Instituut en haar leden.

Luc Vanhoutte -Penningmeester BIBF


Laatst gewijzigd op 14/02/2018 10:47:33
Navigatie
  • TERUG