Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
BIBF lidgeld en verzekering BA 2018 worden digitaal verzonden

Tot op heden bezorgden wij u onze facturen via de post. Het BIBF wenst in 2018 een verdere stap te zetten in de digitalisering.

Daarom wordt vanaf dit jaar overgeschakeld op elektronische facturatie. Voor 2018 worden het lidgeld en de verzekeringspremie BA van de BIBF leden en stagiairs enkel nog elektronisch verstuurd.

U ontving reeds een speciale mail om U te melden dat uw facturen beschikbaar zijn op het extranet (nieuw icoon “ E – Invoice”). Indien U deze mail niet ontving , gelieve dan uw correcte e-mail adres door te geven aan het Instituut hetzij door het mailadres zelf in te geven via het extranet hetzij via mail naar info@bibf.be

Ook de ledenbijdrage van alle rechtsperso(o)n(en) waarvan u mandataris bent vindt U via het icoon “E – Invoice” terug. Elke mandataris, lid BIBF, ontvangt deze in zijn persoonlijke “E invoice”. Uiteraard dient slechts één van de mandatarissen de bijdrage voor de rechtspersoon namens deze rechtspersoon te betalen!

Via “E invoice” kan u zelf een print maken van deze facturen. U kan er ook een overzicht consulteren van de facturen van het BIBF en uw betalingen van de afgelopen drie jaar.

Wij danken u alvast om mee te stappen in de verdere digitalisering van de communicatie tussen het Instituut en zijn leden alsook voor uw stipte betaling.

Luc Vanhoutte -Penningmeester BIBF


Laatst gewijzigd op 26/02/2018 11:03:13
Navigatie
  • TERUG