Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Tolerantie tot 10 januari voor btw-aangiften voor de periode november 2017

De toepassing Intervat ondervindt momenteel enkele technische problemen, buiten de bevoegdheden van de FOD Financiën, waardoor sommige gebruikers er niet in slagen om btw-aangiften in te dienen.

Voor de btw-aangiften over november 2017, ontvangen uiterlijk op 10 januari 2018, zal er geen boete wegens laattijdige indiening toegepast worden.


Laatst gewijzigd op 03/01/2018 10:19:34