Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Nieuwe stage

Wanneer de stagiair er niet in slaagt om met goed gevolg een praktisch bekwaamheidsexamen af te leggen en de maximum stageperiode voorzien in artikel 51 van de Wet van 22 april 1999 is bereikt, wordt het dossier automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer.

Artikel 51 van de wet van 22 april 1999 voorziet dat een stagiair die aan het einde van de zesjarige stageperiode niet geslaagd is in het praktisch bekwaamheidsexamen, wordt weggelaten van de lijst van de stagiairs en kan voor het verstrijken van een termijn van drie jaar niet meer een nieuwe aanvraag voor een inschrijving voor de stage van boekhouder of boekhouder-fiscalist indienen

De Nationale Raad heeft volgende criteria vastgelegd :

Een stagiair die een nieuwe stageperiode aanvangtis onderworpen aan volgende verplichtingen :

  • hij dient een nieuw inschrijvingsrecht te betalen;
  • de Uitvoerende Kamer kan hem een nieuwe stagemeester opleggen ;
  • de Uitvoerende Kamer kan een tussentijdse evaluatie door de stagecommissie opleggen

Zie Richtlijnen Stage BIBF


Laatst gewijzigd op 28/02/2018 18:07:45
Navigatie
  • TERUG