Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2017

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld. Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2017.

Editie nr 455 | 27/11 - 10/12/2017

 • Enkele sleutels om de antiwitwaswet te begrijpen
 • Voordeel van alle aard privégebruik woning : is het oppervlaktecriterium zaligmakend ?
 • Wordt de btw-administratie soepeler voor de factuur ?

  Editie nr 454 | 13 - 26/11/2017

 • Boekhoudkundige rulings - Hoe het boekhoudrecht toe te passen op individuele gevallen
 • Heeft u(w klant) ook zoveel openstaande klantenvorderingen?

  Editie nr 453 | 30/10 - 12/11/2017

 • Het nieuwe insolventierecht is in aantocht
 • Hervorming van het wettelijk erfrecht
 • Belasting op Franse dividenden die door Belgische inwoners worden geïnd na het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017

  Editie nr 452 | 16 - 29/10/2017

 • Diverse fiscale bepalingen in twee wetten van 30 juni 2017
 • Teruggaaf van gefactureerde en reeds aan de Staat betaalde btw bij wanbetaling van klanten

  Editie nr 451 | 02 - 15/10/2017

 • Nieuwe spelregels inzake stage, organisatie beroep en werking BIBF en IAB
 • Zitten Vlabel, de DVB en de federale belastingadministratie altijd op dezelfde golflengte ?

  Editie nr 450 | 18/09 - 01/10/2017

 • Uitgestelde belasting van interne meerwaarden die door inbreng zijn verwezenlijkt : een gemiste kans
 • Onwettige uitoefening van boekhoudactiviteiten - de rechtspraak in 2016 - verificatie van de erkenning van medewerkers en onderaannemers

  Editie nr 449 | 04 - 17/09/2017

 • Vennootschappen, ontwaak
 • Kadastraal inkomen: fiscus publiceert revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2018
 • Voorontwerp nieuw vennootschapsrecht

  Editie nr 448 | 19/06 - 02/07/2017

 • Aandelenopties rechtstreeks toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen genieten niet langer van gehalveerde belastbare basis
 • Aandeelhoudersovereenkomsten - Een korte bespreking
 • Beschermingsconstructies in vennootschappen en afdwingbaarheid

  Editie nr 447 | 05 - 18/06/2017

 • Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen : waarom ?
 • De nieuwe aftrek voor innovatieinkomsten doorgelicht

  Editie nr 446 | 22 mei - 4 juni 2017

 • Onderwaardering van activa en grondbeginselen van het boekhoudrecht : het Hof van Cassatie zet de puntjes op de i
 • Alle wetgeving over ‘insolventie van ondernemingen’ weldra in het WER

  Editie nr 445 | 8 mei - 21 mei 2017

 • Schema’s van de jaarrekening vóór en vanaf 2016

  Editie nr 444 | 24 april - 7 mei 2017

 • Onderwerping van vzw’s aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting
 • Tijdelijke fiscale regularisatiemogelijkheid voor de Vlaamse erf- en registratiebelasting

  Editie nr 443 | 10 april - 23 april 2017

 • Kosten van onderzoek worden niet meer geactiveerd
 • FAQ over flexi-jobs bevestigt : voordeel firmawagen is niet belastingvrij
 • De kostendelende verenigingen anno 2017 : een praktisch overzicht

  Editie nr 442 | 27 maart - 09 april 2017

 • Back-ups, belangrijker dan ooit
 • De stijging van de roerende voorheffing : een blik op het algemeen tarief en de uitzonderingen anno 2017

  Editie nr 441 | 13 maart - 26 maart 2017

 • Privacy, sociale netwerken en arbeidsovereenkomst : een moeilijke match ?
 • Boekhoudkundige principes van een kapitaalvermindering voor vorming van een reserve voor een voorzienbaar verlies

  Editie nr 440 | 27 februari - 12 maart 2017

 • Het belastingkrediet voor de aangroei van de eigen middelen : onbekend is onbemind ?
 • Vouchers en kortingbonnen : btw-regeling

  Editie nr 439 | 13 februari - 26 februari 2017

 • Degressieve afschrijvingen in vier vragen
 • Gratis ‘villa-wonen’ binnen een doordachte loonpolitiek : kosten aftrekbaar in zoverre men kan bewijzen dat men hard werkt voor zijn loon

  Editie nr 438 | 30 januari - 12 februari 2017

 • Fiscale bepalingen in de programmawet van 25 december 2016
 • Drie fiscale wetten van 18 en 25 december 2016

  Editie nr 437 | 16 januari - 29 januari 2017

 • Belangenconflicten : opsporen en reageren !
 • Het bestemmingsdocument : een alternatief bewijs van intracommunautair vervoer

  Editie nr 436 | 2 januari - 15 januari 2017

 • Editoriaal
 • Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?


 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:10:00